Innkjøpsforum

21.04.15 Geir Sørensen

Det inviteres til innkjøpsforum 10. juni 2015. Innkjøpsforumet er primært en møteplass for innkjøpere ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Budsjettdisponenter og andre som har interesse av dagens agenda er også velkommen.

Program

0900 – 0930 Bruk av kontoplan v/ Elin Andersen, ØA

0930 – 1000 Hvordan behandle krav om innsyn v/ Susanne Nyseth, ØA

1000 – 1010 Status - prosjekt e-handel v/Kristin Ødegården, ØA

1010 – 1020 Pause

1020  - 1040 Informasjon om nye og kommende avtaler

1040 - 1100 Tema kommer

1050 – 1130 Fritt ord

Se for øvrig egen side på Tavla for påmelding

På Twitter   #norgesarktiske