Futurelab til framtidens lærere

09.04.15 Stig Brøndbo

Da bergenseren Elisabeth Vorin Haaland bestemte seg for å bli lærer, ønsket hun en framtidsrettet utdanning. Onsdag var lærerstudenten med på å åpne Futurelab ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Elisabeth Vorin Haaland var med på å åpne Futurelaben ved Insitutt for lærerutdanning og pedagogikk og laget knallgass ved hjelp av digitale hjelpemidler. Hun er svært fornøyd med lærermasteren fordi den har mye praksis og er veldig fremtidsrettet.

Det som en gang var et tradisjonelt datarom ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har i samarbeid med IT-avdelingen ved UiT blitt til et digitalt laboratorium hvor lærerstudenter kan boltre seg med oppdatert programvare og digitale hjelpemidler skreddersydd for læreryrket.

- Her kan vi lage digitale undervisningsopplegg og vi kan prøve oss fram med mange forskjellige digitale verktøy, enten det er tradisjonelle smartboards, interaktive løsninger – eller en kombinasjon. Og når vi er ferdige med oppleggene våre, kan vi ta opp og analysere egen undervisning om vi ønsker det, sier Andreas Vestå. Som en av tre studenter er han ansatt av universitetet for å veilede medstudenter og drifte den nyåpnede Futurelaben.

 Vår digitale kompetanse kommer til å bli verdsatt når vi skal ut jobb, og jeg er veldig fornøyd med at lærerutdanningen satser digitalt og lar oss studenter få være med på utviklingen, sier Veså, som er førsteårsstudent på lærermaster for 1.-7.-trinnet.

 

Pedagogiske verktøy

Vi må i ha oppdatert kunnskap når vi skal ut i skolen – og det mener jeg at det er lagt til rette for at vi for når vi tar vår lærermaster i Tromsø, mener Aleksander Lyngstad.

I dag har det digitale laboratoriet 16 forskjellige programvareløsninger som er skreddersydd for skolen.

– Mange av disse løsningene er ikke tatt i bruk i Norge ennå, sier Vestå. I rommets animasjonssone demonstrerte han ett av de nye pedagogiske verktøyene – et program som gjør det mulig å kombinere bøker, aviser og bilder med interaktive løsninger som film, nettsider eller lyd.

 Her kan eleven bruke en app til å lese et bilde med en mobiltelefon eller et lesebrett om de ønsker å lære mer om et tema. Straks de har skannet bildet, kommer det opp en film eller noe annet læreren har forberedt og lagt inn i programvaren, sier Vestå. 

 

Nysgjerrige lærere

Med en enkel app blir bilder i aviser og bøker til levende bilder, og læreren styrer innholdet, sier student på lærermaster 1.7.-trinnet, Andreas Vestå.

Studentene som var til stede på åpningen av Futurelaben ser store muligheter for egenlæring og ikke minst – for undervisningen i skolen.

– I skolen møter vi en digital hverdag med smartboards og elever som har stor digital kompetanse innenfor enkelte områder. Derfor må vi ha oppdatert kunnskap når vi skal ut i skolen – og det mener jeg at det er lagt til rette for at vi for når vi tar vår lærermaster i Tromsø, mener Aleksander Lyngstad. Han er i ferd med å avslutte tredjeåret på sin lærermaster og har møtt mange nysgjerrige lærere og inspirerte elever når han har tatt med seg nye, teknologiske undervisningsmetoder ut i praksis ved universitetsskolene. Bacheloroppgaven han er i ferd med å sette punktum for, tar for seg bruk av digitale verktøy i skolen. Masteren han skal begynne på blir å omhandle samme tema.

 

Framtidsrettet

Andreas Holkestad mener at det kun er fantasien som setter grenser for de digitale mulighetene lærerstudentene når får tilgang til.

 En av grunnene til at jeg søkte meg til lærerutdanningen i Tromsø, er at den er lagt opp annerledes enn de andre utdanningene. Den er på masternivå, har mye praksis og er veldig fremtidsrettet, sier Elisabeth Vorin Haaland. 20-åringen fra Bergen har allerede tatt i bruk Futurelaben til et filmprosjekt hun har jobbet, og hun gleder seg over de nye mulighetene som har kommet.

– Det er mye læring i å se seg selv undervise, så jeg kommer til å ta opp egen undervisning og de andre digitale verktøyet både i studiet og praksisen videre, sier hun. Som førsteårsstudent på lærermasteren for 1.-7.-trinnet har hun hatt praksis ved en universitetsskole og fått bekreftet at digital kompetanse er viktig, også på småtrinnet.

–  Dette er en del av den virkeligheten vi møter i skolen, og da er det viktig at vi er godt forberedt, sier lærerstudenten.

 

Solid kompetanse

Under åpningen av Futurelab demonstrerte Nora MacLaren fra IT-avdelingen ved UiT en app som gjør at det dukker opp dinosaurer i klasserommet når du ser gjennom Google Cardboard-briller.

 Vi ønsker at våre studenter, morgendagens lærere, skal møte yrket sitt med en solid digital kompetanse, sier instituttleder Odd-Arne Thunberg – og han tror at åpningen av et laboratorium for teknologibasert læring og samhandling ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vil være et viktig og riktig verktøy for å nå denne målsettingen.

Se iTromsø sitt TV-innslag fra åpningen av Futurelab.

På Twitter   #norgesarktiske