– Faglig mest spennende med de minste

02.04.15 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Lærer Knut Vidar Hansen er klar for det han mener er de mest spennende faglige utfordringene i skolen: Jobb på småtrinnet.

Rollespill er et enkelt grep som kan få fram nye måter å snakke om matematikk, som her da skoleelever dramatiserte flukten fra Syria som en del av et forskningsprosjekt ved Insitutt for lærerutdanning og pedagogikk. Foto: Stig Brøndbo

Mens alle lærerutdanningene i Norge skal bli på masternivå om to år, har UiT Norges arktiske universitet tilbudt lærermaster for 1.-7.-trinnet og 5.-10.-trinnet i fem år allerede. Til våren er Knut Vidar Hansen en del av det aller første kullet som er ferdig med masteren for 1.-7. trinn. Nå gleder han seg til å komme seg i jobb på småtrinnet.

 Her legges grunnlaget for all videre utdanning, helt inn i voksenlivet. Du finner ikke mer spennende faglige utfordringer enn begynneropplæringen, mener Knut Vidar Hansen.

 

Forskerspirer

Bacheloroppgaven til Knut Vidar Hansen tok for seg digital mobbing og viste at læreplanen er utydelig, samt at både lærere og elever trenger veiledning. Masteroppgaven han er i ferd med å sette punktum for, ser på kommunikasjon i matematikkfaget. Foto: Stig Brøndbo

Masterstudenten er fornøyd med miksen av teori, praksis og forskning han har hatt i løpet av de fem årene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

 Vi har hatt elevfokuserte forskningsprosjekter hvert eneste år, sier Hansen. Han mener det har vært nyttig i forhold til å lære seg fag og for å bli mer bevisst egen undervisningspraksis.

 Forskningsmetodene vi har lært gjør at vi kan legge til rette også for eleven som forsker. Det gjør undervisningen enda mer spennende, elevene lærer hvordan de selv lærer best og vi kan tenne noen forskerspirer i elevmassen, sier Hansen.

 

Digital mobbing

Bacheloroppgaven til Hansen tok for seg digital mobbing og viste at læreplanen er utydelig, samt at både lærere og elever trenger veiledning.  Masteroppgaven han er i ferd med å sette punktum for, ser på kommunikasjon i matematikkfaget.

 Jeg har sett på hvordan elevene på en best mulig måte lærer nye matematiske begreper, og funnene er avgjørende for hvordan undervisningen bør legges opp, sier Hansen. Han mener at småtrinnet utgjør de viktigste skoleårene for ungene.

 Her legges grunnlaget for all videre utdanning, helt inn i voksenlivet. Du finner ikke mer spennende faglige utfordringer enn begynneropplæringen, mener Knut Vidar Hansen.

 

Universitetsskoler

Benedikte Antonsen og Malin Simonsen berømmer samarbeidsavtalene som Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har inngått med universitetsskolene – praksisarenaen underveis i studiet. Foto: Stig Brøndbo

Også Benedikte Antonsen og Malin Simonsen er fornøyde med sin lærermaster for 1.-7.-trinnet. De går på fjerdeåret, og berømmer samarbeidsavtalene som Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har inngått med universitetsskolene – praksisarenaen underveis i studiet.

 Universitetsskolene er veldig imøtekommende, og de ser at det tette samarbeid med universitetet er nyttig også for dem. De er åpne for å hjelpe oss når vi jobber med forskningsprosjekter og de er åpne for nye måter å jobbe på, mener Benedikte Antonsen.

 

Kjent med yrket

Studieleder Ove Drageset har forsøket sammen med studenter i matematikkfaget. Resultatet avdekker en veldig ensidig kommunikasjon, hvor læreren prater og evaluerer og eleven bare svarer i stedet for å samtale om faget med hverandre. Foto: Stig Brøndbo

Før studentene skal ut i praksis blir de kjent med praksislærerne gjennom dialogseminarer hvor studenter og lærere møter hverandre og jobber sammen med et felles faglig fokus.
 Seminarene er veldig interessante. Vi blir kjent med både lærerne og yrket, noe som gjør at praksisveiledningen blir best mulig. Gjennom samarbeidet med universitetsskolene får vi knyttet teorien tettere opp mot praksisen, sier Knut Vidar Hansen.

 

Sjøuhyre

Mens tredjeårsstudenter på lærermasteren nylig fikk avisoppslag for sin kreative sjøuhyremusikal ved en tromsøskole, fikk et forskningsprosjekt og dramatisering av flukten fra Syria nasjonal oppmerksomhet med sitt fokus på å lære femteklasseelever matematikk på utradisjonell måte.  Også «Lærer for en dag»-prosjektet for førsteårstudentene på lærermasteren fikk nasjonal oppmerksomhet, mens prosjektet «Bydelen vår i framtiden – barnets stemme» for fjerdeårsstudenter i praksis ved Skjelnan skole høstet i februar godord fra ordføreren, og utstillingen endte opp hos bydelsrådet.

 

Entreprenørskap

Karin Rørnes veileder Benedikte Antonsen, Malin Simonsen og Lise Hoven i arbeidet med entreprenørskap for elever på femtetrinnet. Foto: Stig Brøndbo

 Vårt prosjekt var å tilrettelegge for entreprenørskap blant elever for å samle inn penger til et veldedig formål. Det var spennende å involvere elevene i arbeidet og se hvordan de engasjerte seg i prosjektet, sier Malin Simonsen. Både hun og Benedikte Antonsen gleder seg til å bli ferdig med sin lektorutdanning neste sommer, men har ikke bestemt seg for hva de skal skrive om i masteroppgaven. Bacheloren til Simonsen dreide seg om hvordan elevenes egen loggskriving kan bidra til refleksjon om egen lærin, mens Antonsen skrev om seg om leseopplæring. 

 Det skjer noe spennende på småtrinnet i overgangen fra å lære seg å lese, til å lese for å lære. Det er de viktigste årene i ungenes liv, og en masterutdanning gir meg en kombinasjon av faglig trygghet og bedre lønn, sier Simonsen.  

Mange muligheter for utdanning
UiT Norges arktiske universitet tilbyr lærerutdanning for 1.-7. trinn, 5.-10. trinn og lektor fra 8.-13. trinn, eller master i fagdidaktikk for lærere og master i pedagogikk.

I tillegg kan man også ta master i spesialpedagogikk i Alta og Tromsø. UiT tilbyr også årsenheter i samfunnsfag, engelsk, mat og helse, samt praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og for trinn 8-13.  

Les mer: Gode stipendordninger til lærerstudenter som vil lære seg samisk

Les mer: Mener skolebøkene står i veien for elevenes læring

Her finner du Facebooksiden til lærermasteren

Lurer du på hva du skal studere? Sjekk studiekatalogen!

På Twitter   #norgesarktiske