Stor tro på legeutdanning i Finnmark

24.03.15 Marianne Vanem og Elisabeth Øvreberg
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Den canadiske professoren Roger Strasser har stor tro på medisinutdanningen i Finnmark. Han viser til vellykkede legeutdanninger i Nord-Ontario.

Marianne Vanem fra UiT (t.v.), Cherzad Malek fra Finnmarkssykehuset, Arve Østlyngen fra Alta kommune; Ingrid Petrikke Olsen fra UiT, Roger Strasser fra Northern Ontario School of Medicine, Inga Marie Nordstrand fra UiT, Peder Halvorsen fra Alta kommune, Houman Charani fra Finnmarkssykehuset, Kenneth Johansen fra Finnmark legeforening.

– Det er veldig spennende det arbeidet som pågår i Finnmark nå, sier Roger Strasser som mener at å utdanne lokale leger i distriktet, vil ha stor betydning på rekruttering og stabilisering til landsdelen.

Strasser er ikke hvem som helst. Han var en sentral ressurs i etableringen av Northern Ontario School of Medicine (NOSM) i Nord-Ontario i Canada, og han har fått flere utmerkelser for sitt arbeid innen distriktsmedisin og for NOSMs unike desentraliserte utdanningsmodell.

Nyutdannede leger blir i distriktet
Nylig besøkte han Tromsø og Hammerfest for å møte UiT og andre involverte som jobber med å etablere 5. og 6. året av legeutdanningen i Finnmark.

Strasser viser til tall der over 70 prosent praktiserer medisin i provinsen i dag etter at de første studentene ble uteksaminert ved NOSM i 2009.

Store likheter med Canada
Likhetstrekkene mellom Nord-Ontario og Finnmark er mange, deriblant værutfordringer, lange avstander, spredt befolkning og en flerkulturell pasientgruppe.

Ifølge UiT vil Finnmarksmodellen få et særskilt fokus på akuttmedisin, samhandling og kulturforståelse slik at legestudentene utdannes til å håndtere disse faktorene på en trygg og forsvarlig måte.

Les også: Applauderer UiTs plan om å utdanne leger i Finnmark

Deler erfaringer med Finnmark
Strasser, som utviklet NOSM sin studieplan i Nord-Ontario, forteller at samhandling –«community engagement» – går som en rød tråd gjennom hele studieforløpet der studentene har praksis i kommunehelsetjenesten nest siste studieår. Fokuset er kulturforståelse, medisinsk behandling med lang vei til nærmeste sykehus og pasientforløp i hele behandlingskjeden.

– Man kan si at pensum kommer rett inn gjennom døren, sier Strasser.

Han legger til at studentene til NOSM følger pasientene fra legekontor til behandling i hjemmet, og at utplasseringen gir svært verdifull pasientpraksis.

Nyttig besøk for videre arbeid
I løpet av besøket i Finnmark besøkte professoren også foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset og legegruppen i Hammerfest sykehus. De lot seg imponere av erfaringene fra Canada.

– Dette gir et godt utgangspunkt for oss i vårt videre arbeid med etableringen av Finnmarksmodellen, sier prosjektleder ved UiT, Ingrid Petrikke Olsen. 

Les også: Medisinstudenter til Finnmark

Les også: Hvordan er fastlegedekningen i distriktene?

På Twitter   #norgesarktiske