Oran R. Young, Laila Stien og Trond Mohn utnevnes til æresdoktorer


Trond Mohn, Laila Stien og Oran R. Young er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i 2015. Alle har takket ja og sier de er beæret.

ÆRESDOKTORER: Laila Stien, Trond Mohn og Oran R. Young vil alle delta på UiTs årsfest for å få tildelt sine diplomer som viser at de er æresdoktorer ved UiT. (Fotomontasje. Bildet av Laila Stien fra Tidens forlag, bildet Trond Mohn er tatt av Stig Brøndbo og bildet av Young er tatt av Maja Sojtaric)

En forkjemper for arktiske områder, en stor bidragsyter for nordnorsk og samisk litteratur, samt en person som har bidratt med betydelige midler til norsk forskning har takket ja til å bli æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet.

– Æresdoktoratene gis til personer som på en eller annen måte har betydd noe spesielt i forskning, utdanning og samfunnsliv. Universitetsstyret har valgt tre gode kandidater som hver på sin måte gjør en innsats av betydning for kunnskap og kompetanse i nord, sier rektor Anne Husebekk.

Alle takket ja
Æresdoktorat kan tildeles en person uten avhandling eller disputas, på bakgrunn av personens betydningsfulle vitenskapelige innsats eller fremdragende arbeid til gavn for vitenskapen, eller kvaliteter eller innsats av betydning for universitetssamfunnet.

Det ble foreslått 11 kandidater og det er universitetsstyret som utnevner æresdoktorene.

Æresdoktorene vil motta sine diplomer i Tromsø torsdag den 26. mars i forbindelse med UiTs årsfest. Alle tre har bekreftet at de vil være tilstede.

Her er begrunnelsene for utnevnelsene og en kommentar fra de som blir nå æredoktorer:

Trond Mohn: 

Trond Mohn får tittelen for sin innsats over mange år som giver av frie midler til norsk forskning og til oppbygging av medisinsk behandling. Han har også bidratt med betydelige midler til blant annet idretten i Nord-Norge. Dette gjør han til en samfunnsbygger og et eksempel til etterfølgelse.

Vi er beæret og jeg tar imot den med glede, sier Trond Mohn, som legger til at han synes det var altfor meget.

Laila Stien: 

Laila Stien, som bor i Alta, utnevnes for sitt forfatterskap og oversettelsesarbeid fra samisk. I flere av bøkene henter Stien stoff fra nordnorsk og samisk miljø. Hun har også oversatt og gjendiktet samisk litteratur, i hovedsak lyrikk, og har vunnet en rekke priser for sitt forfatterskap.

Også hun var overrasket over utnevningen.

– Jeg har sett listen over de som er æresdoktorer, og det er jo til å bli svimmel av. Det oppleves som en stor anerkjennelse av arbeidet mitt. Den eller de som har foreslått meg og de som har tildelt må jo ha funnet meg verdig, sier hun.

Oversetting av samisk litteratur begynte med en forespørsel om å oversette en diktsamling av Synnøve Persen i 1982.

– Det var jeg ganske skeptisk til, jeg var usikker på om jeg ville få det til. Å oversette skjønnlitteratur handler jo ikke bare om å formidle et innhold, det dreier seg like mye om å få tonen i et verk til å klinge på et annet språk. Stemning og klang er sentralt.  Men det gikk bra, så jeg fortsatte med oversetting innimellom mitt eget forfatterskap, og har hatt glede av å kunne bidra til at samisk litteratur kommer ut til flere, sier hun og gleder seg til å motta diplomet under årsfesten. 

– Det blir stas å delta på UiTs årsfest, sier hun.

Oran R. Young:  

Professor emeritus og statsviter Oran R. Young fra USA har gjort et betydelig vitenskapelig arbeid for utvikling av arktisk samarbeid, og har bidratt til å utvikle forskning med stor relevans for utviklingen av Arktis. Han har vært en pådriver for utvikling av Arktisk råd.

– Dette er en stor ære. På mange måter har Tromsø blitt til hovedstaden i Arktis. UiT har gjort seg fortjent til navnet «Norges arktiske universitet». Jeg har hatt en lang og god relasjon til universitetet. Jeg er takknemlig for at dette blir anerkjent gjennom tildeling av et æresdoktorat, sier Oran R. Young.

Young betegnes som en pioner innen faglig virksomhet og samarbeid i Arktis.

– Jeg er fornøyd med at denne utnevnelsen går til noen som jobber innenfor den vitenskapelige verden. Jeg har jobbet hardt for å samle verdens analyser og praksis, men fortsatt er mitt arbeid forankret i verdens analyse. Dette vil sende positive signaler for de som er interessert i det vi kaller «samproduksjon» av kunnskap som er relevant for verdensproblemene, sier Oran R. Young. 

I tillegg til de siste tre utnevnelsene, har UiT 32 andre æresdoktorer. De to første utnevnelsene skjedde i 1982.

Utdelingen vil foregå på UiTs årsfest den 26. mars. Programmet og informasjon om utdelingen finner du her.

 

På Twitter   #norgesarktiske