Hvordan er fastlegedekningen i distriktene?

04.03.15 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Distriktskommunene har i mange år slitt med legebemanningen, så nå skal Nasjonalt senter for samfunnsmedisin kartlegge vikarbruken.

Finnmark er et av fylkene i Norge som siter med legebemanningen. Flere av kommunene i fylket skal derfor med i en undersøkelse som kartlegger vikarbruken.

Ifølge Helsedirektoratet er det spesielt Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane som er mest berørt av mangel på fastleger, men slik det er i dag, er det ingen som har innsikt i bruken av vikarer i kommunal regi.

– Vi ønsker derfor nå å bedre kunnskapen om disse forholdene, sier forskningsleder Birgit Abelsen ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT, til Tidsskrift for den norske legeforeningen

Hun og seniorforsker Margrete Gaski har derfor satt i gang en kartlegging der 374 småkommuner er inkludert.

– Når faste leger mangler, blir vikarer løsningen, sier Abelsen. Hun legger til at at det pågår vikarstafetter i mange kommuner og at vekslingene ofte foregår mellom leger med dårlige kunnskaper i norsk og norske forhold.

– Målsettingen er å gjøre årlige datainnsamlinger om dette temaet for å kontinuerlig bygge ny kunnskap om utfordringene knyttet til legedekning og stillingsstabilitet i distriktskommuner. Vi håper derfor at kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene tar seg tid til å svare på undersøkelsen, avslutter Abelsen.

 

Les også: Applauderer UiTs plan om å utdanne leger i Finnmark

Les også: Trenger mer opplæring i å lede legekontorene

På Twitter   #norgesarktiske