UiT vil gjøre politikerjobben enklere

For å hjelpe politikerne med å gjøre jobben sin etter kommunevalget til høsten, inviterer UiT Norges arktiske universitet kommunale planleggere på kurs allerede nå i vår.
Brøndbo, Stig
Publisert: 27.01.15 00:00 Oppdatert: 28.01.15 12:36

- Vi ønsker å gi politikerne et bedre arbeidsverktøy, sier førstelektor ved UiT, Tor Arne Lillevoll. Foto: Stig Brøndbo

Før forrige kommunevalg ble kommunene i Norge pålagt å lage planstrategier hvor de prioriterer hva som er viktigst å gjøre noe med i sin kommune de neste fire årene. 80 prosent av kommunene i Norge laget sin egen planstrategi, og etter høstens valg skal strategiene revideres.

– Vi regner med et forbedringspotensial når planstrategiene skal utvikles for andre gang, og for å hjelpe til i den prosessen starter vi nå et studium for kommunale planleggere i Troms og Finnmark. Vi skal hjelpe dem til å hjelpe politikerne som blir valgt inn til høsten, sier Tor Arne Lillevoll, førstelektor ved UiT.

Skreddersydd

Sammen med professor Nils Aarsæther har Lillevoll laget et undervisningsopplegg som blir skreddersydd hver enkelt kommune.

– Vi starter med å samle flest mulig planleggere i Tromsø i mars, deretter drar de hjem og jobber med et nettstudium hvor de fokuserer på problemstillinger som er aktuelle i deres kommuner. På den måten får de et verktøy som passer i egen kommunehverdag, sier Lillevoll.

Lettere for velgerne

Straks en kommune har en god planstrategi, vil det kunne påvirke både det partipolitiske arbeidet og velgernes mulighet til å etterprøve hva politikerne har sagt at de skal jobbe med.

– De nyvalgte politikerne må i løpet av det første året danne seg et bilde av kommunens utfordringer, og lage en plan for hvordan de vil prioritere hva som er viktigst å få gjort noe med i løpet av valgperioden. Med en slik plan blir det lettere å se det store bildet og drive partipolitikk med en klar politisk retning. Uten en slik plan, kan det politiske arbeidet bli preget av kortsiktige løsninger. Det er ingen tjent med, mener Nils Aarsæther.

Politisk ansvar

I fjor høst ble det lagt fram en forskningsrapport som viser at mange rådmenn i Norge driver med politisk arbeid. Aarsæther presiserer at selv om det er de kommunale planleggerne som nå blir invitert til å delta på UiT sitt kommunale strategiprogram, så er det ikke planleggerne som skal lage den politiske strategien for de neste fire årene.

– Planleggerne skal hjelpe politikerne med arbeidet, og gjennom vårt studium vil det bli lettere for dem å hjelpe politikerne, mener Aarsæther.

Ikke enkelt

Noe av det planleggerne skal lære mer om, er å forstå hvilke muligheter og begrensninger Plan- og bygningsloven faktisk gir.

Noe av det planleggerne skal lære mer om, er å forstå hvilke muligheter og begrensninger Plan- og bygningsloven faktisk gir.

I loven står det blant annet at den lovpålagte planstrategien» bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden». Andre steder står det hva planen skal inneholde eller hva den kan inneholde.

– Det å forstå disse nyansene er ikke enkelt for en nyvalgt politiker. Derfor er det viktig at de har gode hjelpere i planleggerne som kan veilede dem når den politiske hverdagen starter etter valget til høsten, sier Tor Arne Lillevoll.

Plass til 30

UiT har plass til 30 planleggere i sitt opplegg, og de som ønsker det vil kunne avlegge eksamen til høsten.

Det blir samlinger i Tromsø 5. og 6. mars, samt 19. og 20. mai.

Her finner du en detaljert plan over innholdet i kurset, samt en lenke for å søke opptak.

Vi anbefaler