Helse på nett – sant og usant

23.01.15 Vibeke Os
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Informatiker Luis Fernandez-Luque har utviklet en søkemotor for å skille relevant helseinformasjon fra useriøse innlegg.

You tube illustrsjon diabetessår
Her et (skrekk)eksempel på video som typisk får høy ranking i søk på diabetessykdom.

Internett og sosiale medier har gjort tilgang på informasjon om helse lettere tilgjengelig. Men til tross for mange seriøse nettsteder, kan det å finne pålitelig og nøyaktig informasjon være overraskende tidkrevende. I søken etter online informasjon om helse er det stor sjans for at de verst tenkelig skrekkeksempler på sykdom popper opp på skjermen din, i tillegg til at du må bruke mye tid på å navigere mellom sant og usant.

Mange sidebesøk vil gi høyere rangering søk
-Mange lever i den oppfatning at pålitelighet på nettinformasjon er direkte relatert til besøkstall på sidene, forteller Fernandez-Luque. Flere søkemotorer fungerer slik at mye besøkte sider får høyere rangering enn mindre besøkte sider. Dvs at jo flere treff på sidene eller antall linker inn til siden, jo mer relevant vil informasjonen tolkes å være av søkemotorer.

Ifølge Fernandez-Luque gjelder dette også for videoer, blogger eller YoUTube-videoer, som er det mediet han har fokusert mest på.

-Vi har sett overraskende mange delinger og «liker» på videoer som feilinformerer om f.eks vaksinasjon og som oppmuntrer til anoreksi som livsstil.

 

 

you-tube illustrasjon
Eksempel på YouTube video som formidler feilinformasjon om anorexi.

Sensasjoner og kjendiser utkonkurrerer fakta
Det er tusenvis av helserelaterte videoer med misvisende innhold som oppnår millioner av seere. Fernandez-Luque sine studier tyder på at det faktisk er slik at popularitet til videoer favoriserer misledende informasjon. Sensasjonspregede opplag har en tendens til å få mer oppmerksomhet.

-Våre viktigste funn tyder på at de som bedriver feilinformasjon (som oppmuntrer til anorexi eller advarer mot vaksinasjon) er mer offensive på nett, enn mange helseprofesjoner og helsemyndigheter, slik at misinformasjon spres mer og får flere «likes». Vi ser at useriøse aktører benytter triks som popstjerner eller andre kjendiser for å skape blest om sidene sine og med det få økt spredning og enda flere «likes».

"Health Trust" estimerer troverdigheten
-En robust søkemotor må inkludere andre parametere enn popularitet, slik som nettverksanalyser og språkanalyser, forklarer Fernandez-Luque.

 

Han har derfor utviklet en algoritme (HealthTrust), en søkemotor, som estimerer troverdigheten i innholdet på sosiale medier. 

-For å klare å skille på seriøs og useriøs helseinformasjon har vi i dette arbeidet involvert mange ulike profesjoner; psykologer, leger, forskere, pasienter og advokater. Vi har med det hatt bred faglig ekspertise i arbeidet med både å analysere helsestoff på nett og utvikling av en ny søkemotor. Vi har gjennomført intervjuer, gruppesamtaler og online spørreundersøkelser i tillegg til programmering for utvikling av ny algoritme.

Portrett Fernandez-Luque
I sitt doktorgradsarbeid har Fernandez-Luque jobbet med å utvikle en søkemotor som skal gjøre det lettere for pasienter å filtrere bort useriøs helseinformasjon. Foto: Privat

Får flere relevante sidetreff
Studier med HealtTrust viser at forskerne med denne metoden får mer relevante treff på helseinformasjon. Et eksempel som tas med i doktorgradsoppgaven er YouTube søk på «diabetes» som resulterte i fryktinngytende filmer med amputasjon av tær, mens ved HealthTrust søk ble ikke dette definert som relevant og dermed utelatt.

-Men HealtTrust har enda sine svakheter og må justeres videre for å inkludere mest mulig relevant informasjon samtidig som søket utelater alle useriøse treff, konkluderer Fernandez-Luque.

Samarbeid mellom forskere i Tromsø og Valencia, Spania 
Luis Fernandez-Luque disputerte 24. oktober med avhandlingen: «HealtTrust: trust-based retrieval of health social media videos». Oppgaven ble utført i et samarbeid mellom institutt for informatikk og Norut. Veiledere under arbeidet var Randi Karlsen og Anders Andersen ved institutt for informatikk og Vicente Traver Salcedo fra Det politekninske universitetet i Valencia, Spania.

På Twitter   #norgesarktiske