NAFKAM ser nærmer på CFS/ME-pasienters bruk av Lightning Process

17.11.14 Sohlén, Åsa
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Vårt Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) inneholder data fra 50 pasienter med diagnosen CFS/ME, som har brukt Lightning Process (LP) som et alternativ til eller i stedet for konvensjonell behandling.

Disse pasientene har rapportert om både betydelig forbedring og betydelig forverring av sin helsetilstand knyttet til bruk av LP. Nå ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap, og har gitt oss i oppdrag å analysere disse pasientrapportene nærmere. Målet med prosjektet er flerdelt:

Det kunnskapsbaserte grunnlaget for Lightning Process er usikkert. Direktoratet ønsker derfor at NAFKAM basert på sine registerdata evaluerer CFS/ME-pasienters kortsiktige og langsiktige erfaringer med bruk av LP. Videre har diagnostiseringen av CFS/ME-pasienter vært preget av ulike kriterier. Helsedirektoratet har derfor også bedt NAFKAM om å evaluere hvilke diagnosekriterier de totalt 81 pasientene som har fått diagnosen CFS/ME i vårt register oppfyller.

Til å utføre disse analysene har NAFKAM engasjert dr. Barbara Baumgarten-Austrheim. Hun er kommuneoverlege i Hadsel, og har som tidligere leder av ME/CFS-senteret ved Oslo universitetssykehus spesialkompetanse på sykdommen. Dette er et interessant prosjekt for NAFKAM. Sårbare pasientgrupper som er uten gode konvensjonelle behandlingstilbud leter ofte i det alternative behandlingsmarkedet etter noe som kan hjelpe dem. Etter det NAFKAM kjenner til, er Lightning Process et mye brukt alternativ til skolemedisinsk behandling blant CFS/ME-pasienter, til tross for at metoden er kostbar og omdiskutert. Mulige positive og negative effekter av LP debatteres heftig.

NAFKAMs systematiske innsamling av positive og negative pasienterfaringer knyttet til behandlingstilbud utenfor det offentlige helsevesenet kan her vise seg svært nyttig.

Prosjektet er initiert av Helsedirektoratet, og finansieres av NAFKAM. Prosjektleder er Anita Salamonsen.

På Twitter   #norgesarktiske