Nytt prosjekt: Bærekraftig integrert mor/ barn helsetjeneste på landsbygda i India

24.11.14 Sohlén, Åsa
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

NAFKAM leder det norske bidraget i et nytt prosjekt i forsknings- og utviklingssamarbeidet Norway India Partnership Initiative on health (NIPI) mellom Norge og India. Målet er å optimalisere den tilgjengelige primære helsetjenesten for indiske kvinner og barn, ved å gjøre deres bruk av tradisjonell medisin tryggere.

Første fase av prosjektet tar sikte på å avdekke hvilke former for tradisjonell medisin og vestlig skolemedisin som er tilgjengelig for å behandle helseproblemer hos mor/ barn.

I dag anslår man at det skolemedisinske offentlige helsevesen kun er tilgjengelig for rundt 30% av befolkningen. I tillegg må nesten 70% av utgiftene til behandling i helsevesenet betales av pasienten selv. På landsbygda i India er dermed tradisjonell medisin enerådende. Sikkerheten og effektiviteten rundt disse behandlingene er stort sett uutforsket. Samtidig er dødeligheten blant mor og barn etter fødsel høy.

Fokus for prosjektet vil være å øke pasientsikkerheten gjennom å sørge for at den behandlingen som befolkningen oppsøker er mest mulig trygg og effektiv. I første fase skal det utarbeides en plan for hvordan dette kan gjøres. Blant annet skal det identifiseres og kartlegges hvilke urter som brukes mot mor og barns helseproblemer. Deretter skal disse undersøkes nærmere vitenskapelig for å kunne si noe mer sikkert om effekt, virkningsmekanisme og trygg bruk. Prosjektrapporten skal bli en støtte for lokale og sentrale helsemyndigheter, i planlegging og gjennomføring av forbedrede lavkost-helsetjenester for kvinner og barn på landsbygda i India.

NAFKAM er ett av WHOs 20 globale samarbeidssentre på feltet tradisjonell medisin. Norge har sluttet seg til WHOs tusenårsmål hvor mor/barn helse har høy prioritet.

NAFKAM har derfor besluttet å bidra i dette prosjektet, og forventer at kunnskapen også kan være nyttig for kvinner og barn som benytter Ayurvedisk medisin også utenfor India.
NAFKAM har ledererfaring fra flere internasjonale prosjekter, så som regjeringssamarbeidet mellom Kina og Norge innen tradisjonell kinesisk medisin og et pilotprosjekt i Guatemala/ Mexico på tradisjonell medisin og mor/ barn-helse. NAFKAM knytter også til seg norsk ekspertise fra Universitetet i Oslo og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved NAFKAM er professor Vinjar Fønnebø prosjektleder, og seniorrådgiver Solveig Wiesener prosjektkoordinator.

På Twitter   #norgesarktiske