IKT-suksess for sykepleierutdanninga

26.01.15 Torgunn Wærås
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Den desentraliserte sykepleierutdanninga ved UiT har hatt stor suksess med å bruke IKT.

Catrine Norvik forteller at desentralisert sykepleierutdanning har hatt stor suksess med bruk av IKT. Foto: Johanne Røe Mathisen

– Studentene i dag er veldig fortrolig med hvordan de skal bruke nettet, sier Catrine Norvik, koordinator og underviser ved desentralisert sykepleierutdanning, som i januar i år opplevde et rekordhøyt antall studiesøkere.

Å studere på hjemplassen sin, der man allerede er etablert med familie og hjem, er nemlig svært attraktivt for studenter i distriktene, og for at studieforløpet skal gå glatt benytter UiT seg i stor grad av undervisning via IKT.
De siste 25 årene har det vært mulig for folk i distriktene i Troms å utdanne seg til sykepleiere uten å måtte flytte fra hjemstedet. Hvis det ikke passer å ta utdanninga i Tromsø, har både Bardufoss, Finnsnes og Storslett tilbud om å ta desentralisert sykepleierutdanning der. Utdanninga går på deltid, noe som har gjort målet om utdanning mye mer overkommelig for studenter som ikke har mulighet til å møte opp på forelesning hver dag.

Les også: Søkertallene 2014: Ny rekord for UiT

 

Jobber sammen selv om de ikke møtes

Med et hektisk hverdagsliv og jobb ved siden av studiene, er det ikke alltid studentene har anledning til å møtes, men ved hjelp av IKT hindrer ikke dette dem  fra å jobbe sammen.

Fronter er et lukket klasserom på nett. Via Fronter finner de lenker til forskningsartikler, bibliotek, undervisningsvideoer, videokonferanser og diskusjonsgrupper. I diskusjonsgruppene kan det til tider gå hett for seg når fagstoffet skal diskuteres. Her skal de trekke inn kunnskap de allerede har, og linke til forskningsartikler for å underbygge argumentene sine.

  – Vi ser at studentene løfter hverandre og gir hverandre anerkjennelse når de møtes i diskusjonsgruppene, forteller Norvik. Hun sier også at studentene gjerne blir så engasjerte at de fortsetter å diskutere selv etter at de har skrevet det obligatoriske antallet innlegg de trenger for å få karaktergrunnlag.

Les også: Sykepleieryrket er meningsfylt og spennende

 

Hva er IKT?

IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Begrepet omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling,

overføring og presentasjon av informasjon.

IKT er også ofte omtaltsom IT – informasjonsteknologi.

Kilde: ndla.no

Undervisningen må henge med i tiden

Norvik forteller at selv om sykepleierutdanninga var veldig tidlig ute med å bruke IKT i undervisninga, har de ikke gått bort fra tradisjonell tavleundervisning, samlinger og gruppearbeid der elevene møtes fysisk. IKT er et supplement til annen undervisning, ikke en erstatning. Lærerne holder til i distriktene, og er fremdeles tilgjengelige for studentene hvis de vil stikke innom kontoret. Hun mener at det er svært viktig at undervisningen er variert og at man benytter seg av flere metoder.

– Teknologien forandrer seg så raskt i dag, og undervisningen må henge med i tiden, sier hun.

Les også: Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet

 

Kunnskapen alltid tilgjengelig

Studentene må ha tilgang til datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller lignende, noe de fleste har i dag. Muligheten til å logge seg på er alltid der, og derfor kan de ta med seg pensum uansett hvor de drar. Norvik forteller at dette ofte kan være nyttig i situasjoner der studentene føler for å friske opp kunnskapene sine, for eksempel hvis de er ute i praksis og føler seg litt usikker på hvordan de skal løse en oppgave.

På Fronter kan studentene se forelesninger og undervisningsvideoer, og løse oppgaver når det passer. Hvis det er noe de sliter med å lære, eller føler de trenger å lære mer om, kan de se den samme videoen flere ganger, og de får lett kontroll over hva de må få gjort.

Norvik kan fortelle at undervisningsformen de har valgt har vært veldig vellykket, og at den har fått mye positiv tilbakemelding fra studentene.    

Les også: Helsefag frister

På Twitter   #norgesarktiske