Hjerteflimmer øker risikoen for blodpropp

30.12.14 Anika Mackenroth

… og blodpropp gir økt risiko for hjerteflimmer. Det viser studier fra K.G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning.

Kreftpasienter med hjerteflimmer har hele 11 ganger høyere risiko for lungeemboli (blodpropp i lungene) sammenlignet med andre pasienter de første seks månedene etter at diagnosen er stilt. Risikoen er doblet i mer enn ti år. Det viser nye resultater fra K.G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning som slår fast at rundt 15 prosent av alle lungeemboli-tilfeller skyldes hjerteflimmer.

- For det første kan risikoen for lungeemboli delvis forklare den økte dødeligheten ved atrieflimmer. Tidligere har man trodd at den i hovedsak skyldes hjerneslag og hjertesvikt, sier leder av K.G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning John-Bjarne Hansen til VG.

Raske fakta om hjerteflimmer

Rundt 70.000 nordmenn lider av hjerteflimmer, og i løpet av
de neste 20 årene vil dobbelt så mange rammes. Overvekt,
høyt blodtrykk, andre hjertesykdommer, stress, diabetes, arv
og overtrening kan være bakenforliggende årsaker til hjerte-
flimmer. Personer med hjerteflimmer har femdoblet risiko for
hjerneslag og doblet risiko for død sammenlignet med befolk-
ningen for øvrig, og det er derfor viktig å identifisere nye
risikofaktorer.

Kilder: uit.no og K.G. Jebsen - TREC

Les også: Blodproppforskning av internasjonal klasse fikk eget senter ved UiT

Har betydning for behandlingen

I tillegg betyr det at symptomer som brystsmerter og tung pust hos hjerteflimmer-pasienter kan skyldes blodpropp i lungene.

- Våre funn understreker behovet for å behandle pasienter med atrieflimmer med antikoagulerende legemidler for å hindre hjerneslag - og nå også lungeemboli. Det antas at mellom 50-70 prosent av atrieflimmer-pasientene får slik behandling allerede.

- Selv om våre funn viser at atrieflimmer er en sterk risikofaktor for lungeemboli, er det trolig en underestimering siden de fleste av disse pasientene allerede bruker antikoagulerende legemidler, påpeker Hansen overfor VG.

Les også: Hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer

Farlig med hjerteflimmer

Hjertespesialist Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, bekrefter at hjerteflimmer kan være farlig på flere måter. Dersom sykdommen er ukontrollert over lang tid kan det føre til hjertesvikt som øker sjansen for å dø tidlig.

Ukontrollert flimmer i kombinasjon med andre lidelser i hjerte-karsystemet, for eksempel høyt blodtrykk, kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet.

– Slike blodproppelementer kan løsne, føres med blodstrømmen til hjernen og gi hjerneslag. Vi vet at mellom 15 og 20 prosent av pasienter med hjerneslag har fått slag på grunn av hjerteflimmer, forteller Løchen i et tidligere intervju med uit.no.

Les også: Hjerteflimmer kan være arvelig

Blodpropp kan gi hjerteflimmer

I en tidligere studie fant TREC-forskerne at personer som hadde hatt blodpropp hadde 63 prosent høyere risiko for å utvikle hjerteflimmer. Risikoen var spesielt høy i de første seks månedene etter blodpropp-diagnosen, og hos de som hadde hatt blodpropp i lungekretsløpet.

Maja-Lisa Løchen anbefaler å være føre var.

– Hvis man er plaget av uregelmessige hjerteslag, bør man oppsøke lege. Dersom man får påvist hjerteflimmer, finnes det veldig god behandling for sykdommen, både medisiner og kirurgiske inngrep med kateter som føres inn i blodårene til hjertet, informerer hjertespesialisten.

Les også: Sjekk om du har hjerteflimmer 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske