Rapport: Foreslår å fjerne leveringsplikta

Tirsdag ble en fersk NoU-rapport om sjømatindustrien lagt fram på UiT. Rapporten foreslår mange, store endringer for næringa, blant annet å fjerne leveringsplikta.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.12.14 14:00 Oppdatert: 16.12.14 16:21

Professor Ragnar Tveterås har ledet utvalget som har vurdert sjømatindustriens vilkår, og kommet med en rekke forslag til endringer. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper innspillene vil bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping. Foto: Randi Solhaug

Norges fiskerihøgskole (NFH) på campus Tromsø var vertskap da det såkalte Tveteråsutvalget tirsdag la fram sin NOU-utredning om sjømatindustriens rammevilkår. Professor Edel Elvevoll ved NFH har blant annet sittet i utvalget.

Utredningen ble presentert av leder Ragnar Tveterås, og den ble deretter overlevert til fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Her kan du lese hele rapporten. 

Foreslår å fjerne leveringsplikta

Som ventet foreslår utvalget å fjerne leverings- og bearbeidingsplikten. Et flertall av utvalgets medlemmer anbefaler også å avvikle aktivitetsplikten. Utvalget begrunner dette med at alle skal ha like konkurransevilkår.

– Vi mener at handlingsrommet og fleksibiliteten for hele næringa må bli større, de må kunne få økt frihet til å velge sine egne økonomiske organiseringsmodeller. For det må være like konkurransevilkår når det gjelder arbeidskraft, kapital og fiskeriråstoff, sier Ragnar Tveterås, som er professor ved Universitetet i Stavanger.

Han påpekte at hele næringa sliter i motvind for tiden, både med dårlig lønnsomhet og beinhard konkurranse, og at det er naturlig å møte disse utfordringene med større endringer.

Eie fiskekvoter selv

Et flertall av utvalget anbefaler også at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter. Da vil bedriftene ha mulighet til å utvikle konkurransefortrinn knyttet til økonomisk organisering, mener flertallet. De forutsetter likevel at fremtidige reguleringer sikrer norsk eierskap til fiskeressursene, og at det er en grense for hvor mye én aktør kan eie.

Utvalget understreker dessuten viktigheten av innovasjon for å løfte næringa ut av problemene. Dette skal blant annet skje gjennom målrettet FoU.

Forslag for hele næringa

Utvalget kommer dessuten med en rekke andre forslag til tiltak som omfatter hele verdikjeden for sjømat:

 • Dedikerte FoU-programmer
 • Fortsatt generisk (felles) markedsføring
 • Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran landbruksinteresser
 • Styrking av bestandestimering for å redusere bestandsvingninger
 • Gi fiskeindustrien tilgang til å eie fiskekvoter
 • Myke opp dagens begrensninger i hvilken teknologi som er tillatt å benytte
 • Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, ressursrentebeskatning bør vurderes
 • Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt. Flertallet vil fjerne aktivitetsplikt
 • På sikt opprette nøytral markedsplass for førstehåndssalg av villfisk
 • Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk
 • Sesongutjevning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
 • Økt koordinering av tilsynsmyndigheter
 • Regelverkharmonisering internasjonalt

Må unngå skyttergravene

Fiskeriministeren ønsker å utfordre næringa til å mene noe om det som står i rapporten, men antar at det kommer sterke reaksjoner fra mange:

– Jeg håper likevel at vi kan unngå at de forskjellige aktørene legger seg i skyttergravene i denne prosessen, og at vi i stedet lytter med respekt for hverandres synspunkt. Så håper jeg på bredest mulig enighet om sluttresultatet, sier Aspaker og legger til:

– Denne rapporten er svært viktig for Nord-Norge, men den er like viktig for resten av landet. Sjømatindustrien er viktig for norsk økonomi også framover, men det trengs en omstilling.

Nå sendes utvalgets rapport ut på en fire måneder lang høring. Forslagene vil bli fulgt opp gjennom en melding til Stortinget.

Med ønske om en god jul, overleverte Ragnar Tveterås NoU-rapporten til fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som igjen takket for det arbeidet utvalget har gjort. Foto: Randi Solhaug

 

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.12.14 14:00 Oppdatert: 16.12.14 16:21
Vi anbefaler