Skal trygge indisk kvinnehelse

05.12.14 Øvreberg, Elisabeth

På den indiske landsbygda er skolemedisin så å si fraværende. Dette går ut over sikkerheten til nybakte mødre og deres babyer.

NAFKAM og UiT hadde besøk av samarbeidspartnere fra både India og Norge. Her ved Gandhi-statuen på UiTs campus. F.v. Ashwini Godbole, Vijayalakshmi Banu, Solveig Wiesener, Hariramamurthi Govindaswamy, Darshan Shankar, Anne Husebekk, Vinjar Fønnebø, Girish Tillu, Purusotam Basnet. Foto: Ingrid Leithe

Kun 30 prosent av den indiske befolkningen har tilgang på ordinær skolemedisin. Det gjør at bruken av tradisjonell medisin (alternativ medisin red.adm) er høy, og sikkerheten uutforsket.  

Dette skal det nå gjøres noe med.

Se på behandlingen som gis

Nå er nemlig et nytt prosjekt startet opp. UiTs nasjonale forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)  skal øke pasientsikkerheten gjennom å sørge for at den behandlingen som befolkningen oppsøker er mest mulig trygg og effektiv.

– Målet er å kartlegge bruken av tradisjonell medisin hos indiske kvinner og deres barn, og bidra gjennom forskning til at behandlingen de bruker kan bli så trygg og effektiv som mulig, sier prosjektleder ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø.

Resultatene fra hans rapport skal bli en støtte for lokale og sentrale helsemyndigheter, i planlegging og gjennomføring av forbedrede lavkost-helsetjenester for kvinner og barn på landsbygda i India.

Prioriterer mor/barn-helse

NAFKAM er ett av World Health Organization (WHO) sine 20 globale samarbeidssentre på feltet tradisjonell medisin. Norge har sluttet seg til WHOs tusenårsmål hvor mor/barn-helse har høy prioritet.

– NAFKAM har derfor besluttet å bidra i dette prosjektet, og forventer at kunnskapen også kan være nyttig for kvinner og barn som benytter tradisjonell medisin utenfor India. Vårt ansvar som samarbeidssenter i WHO er å bidra til forskning av høy kvalitet også internasjonalt, og prosjektet i India vil kunne gi resultater av praktisk betydning for kvinner og barns levekår og helse, sier Fønnebø.

NAFKAM knytter også til seg annen norsk ekspertise, både fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Prosjektet er et strålende eksempel på internasjonalt samarbeid, og vi er svært glade for den positive støtten fra den norske ambassaden i New Dehli, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

På Twitter   #norgesarktiske