Jasmine Nahrgang fikk forskningspris


Det var bare lovord å hente fra juryen da Jasmine Nahrgang fra UiT vant Framsenterets forskningspris 2014.

Jasmine Nahrgang mottok prisen under Framdagen. Foto: Randi Solhaug

Førsteamanuensis ved Arktisk og marin biologi ved UiT, Jasmine Nahrgang, ble svært glad da det ble klart at hun vant Framsenterets forskningspris 2014. Prisen ble overrakt under Framdagen 13. november.

Omfattende forskning av høy kvalitet

I juryens begrunnelse står det:

"Framsenterets forskningspris for 2014 går til en forsker som, sin unge alder tatt i betraktning, gjennom flere år har hatt en omfattende vitenskapelig produksjon av meget høy kvalitet, først og fremst gjennom artikler publisert i internasjonale journaler. Prisvinneren sitt forskningssamarbeid, nasjonalt og særlig internasjonalt, er svært omfattende. I tillegg formidles forskningen aktivt på internasjonale konferanser og i media. Prisvinneren evner i stor grad å hente betydelige forskningsmidler til egen forskning fra en rekke ulike finansieringskilder. Vinneren har også vist stor vilje til å veilede studenter og være aktiv i undervisning.

Komitéen konkluderer med at prisvinneren fyller alle kriteriene for Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og ser vedkommende som en svært god representant for arbeidet som ligger til grunn for og gjøres i et av flaggskipene i Framsenteret."

Les mer om Jasmine Nahrgangs forskning: Polartorsk til middag.

Formidlingsprisen

Karl-Birger Strann, seniorforsker ved NINA, mottok Framsenterets formidlingspris. Juryen begrunner dette med:

"Framsenterets formidlingspris for 2014 går til en forsker som i mange år har formidlet mye, bredt og godt. Vinneren er en aktiv og positiv formidler, som behersker de tradisjonelle kanalene godt, gjennom intervjuer i TV, radio, aviser, foredragsvirksomhet og bokutgivelser, og er selv ofte initiativtakeren til formidlingen. I tillegg viser prisvinneren engasjement for formidling til nye generasjoner, noe som ofte krever en innsats utover det som kan forventes. Prisvinneren oppfyller alle kriteriene til formidlingsprisen.

Prisvinneren er en meget verdig vinner av årets formidlingspris."

På Twitter   #norgesarktiske