Hun er ny professor II fra næringslivet

06.11.14 Ellen Kathrine Bludd

Norges fiskerihøgskole ønsker et tettere samarbeid med marine næringer. Derfor er Randi Karlsen fra firmaet Brødrene Karlsen på Husøy tildelt et såkalt «VRI-professorat». Totalt har UiT nå tre slike professorater.

Randi Karlsen tiltrer snart i 20 prosent stilling ved NFH. Foto: Konstanse Karlsen

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

UiT Norges arktiske universitet har nå fått tre nye VRI-professorer.

Ett av disse har gått til Randi Karlsen.

Hun er den ene av søstrene Karlsen, og sitter i ledelsen av firmaet Brødrene Karlsen på Husøy i Senja. Hun er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole i 1993, og har trødd sine barnesko og slogstøvler i den tradisjonsrike familebedriften.

Allsidig virksomhet

Virksomheten på Husøy er allsidig, med en unik organisasjonsmodell. Brødrene Karlsen har nemlig en fot i hvitfisksektoren og en i oppdrettsnæringen. På hvitfisk-siden går det mest i saltfisk og ferskfisk. Når det gjelder havbruk produseres både smolt og matfisk.

Etter slakting blir laksen  enten pakket fersk eller videreforedlet til porsjonspakker til amerikanske, franske og japanske forbrukere.

– Husøy er et livskraftig fiskerisamfunn som er basert på den lokale kystflåten, sier Randi Karlsen.

I vintersesongen blir det også levert fangster fra en stor flåte av fremmedbåter.

Mer næringsrelevante studier

Ved Fiskerihøgskolen er man svært tilfreds med de nye stillingene:

– At vi kan engasjere bedriftsledere fra sjømatnæringen i slike deltidsstillinger, er et viktig steg på veien til å gjøre studiene våre mer næringsrelevante, forteller en oppglødd instituttleder Kathrine Tveiterås.

VRI-stillingene passer godt med instituttets strategi om å bidra både til en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser innen fiskeri, havbruk og marin bioteknologi, og til økt verdiskaping. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom næring og fagmiljø. Men for begge parter kan avstanden oppleves som stor.

Møteplass mellom NFH og sjømatnæringen

En av arbeidsoppgavene til Randi Karlsen vil nettopp være å utvikle nye møteplasser mellom Norges fiskerihøgskole som forsknings- og utdanningsinstitusjon og sjømatnæringen. Senja er en av de viktigste sjømatregionene i Nord-Norge, med et mangfold av bedrifter innen hvitfisk, pelagisk sektor og oppdrett.

Det er stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, men samtidig er utdanningsnivået i Midt-Troms lavt, under landsgjennomsnittet. Rekruttering vil derfor være et annet aktuelt arbeidsfelt for Randi Karlsen, som snart tiltrer i 20 prosent stilling ved Norges fiskerihøgskole.

Samtidig ble engasjementet til  Jørgen Lødemel forlenget, som er kjent som en sentral bedriftsleder innen marin bioprospektering i Tromsø.

 

Den tredje som har blitt VRI-professor er gründer Kim Daniel Arthur (Superplus AS, Tromsdalen) i samarbeid med IFI, NT-fak. Arthur skal gi forelesninger, kurs, veiledning, bidrag i forskningsprosjekter.

 

På Twitter   #norgesarktiske