Samtaler med maktene

Når menneskene skulle samtale med maktene for 5000 år siden, ble det bergkunst av det. Nå blir det tema for Lørdagsuniversitetet i Tromsø 8. november.
Brøndbo, Stig Publisert: 05.11.14 00:00 Oppdatert: 05.11.14 14:58

Bergkunsten i Alta er storslått og ble en del av UNESCOs verdensarv i desember 1985.

- Bergkunstfigurene ved Alta ble laget i løpet av de siste 5000 årene før Kristi fødsel, og vitner om noe av kommunika­sjonen menneskene hadde seg i mellom – og med maktene, forklarer professor i arkeologi, Knut Helskog (bildet) fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

 

Lykke og sorg

Maktene bestemte over det mest; lykke og sorg, fødsler, sykdom, død, god eller dårlig jakt og fangst, ufred og fred, strenge eller gode årstider, storm og stille og gode eller dårlige betingelser for alt dyreliv.

- Det må ha vært viktig for menneskene å være på god fot med maktene, sier Helskog, som har arbeidet med bergkunsten i Alta siden 1973.

 

Tro og ritualer

I fjor ga Helskog ut boken «Samtaler med Maktene – En historie om verdensarven i Alta» - hvor han la vekt på presentere rikdommen i materialet, resultatene av sin forskning og tanker om hvilke funksjoner og betydninger bergkunsten kan ha hatt. Lørdag deler han disse tankene på Lørdagsuniversitetet i Kulturhuset kl. 13.00

Helskog vil vise bilder og ta for seg hvordan forskjellene i bergkunstens form og innhold gjenspeiler kulturendringer gjennom 5000 år blant jakt- og fangst­befolkningene på Europas topp, også i forhold til tro og ritualer.

 

Vi anbefaler