Værmelding akkurat der du er- akkurat nå!

Meteorolog Bård Fjukstad har utviklet et system for svært detaljert værmelding, der informasjon om vær og vind kan beregnes på din egen datamaskin eller mobiltelefon.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 20.10.14 00:00 Oppdatert: 20.10.14 15:04

Værmeldingen har for mennesker som har sitt arbeidssted utendørs langs kyst og til fjells i Norge, vært et svært viktig redskap for å unngå farlige situasjoner. Og selv om de fleste etter hvert oppholder seg mye innendørs er fremdeles været en «snakkis» i Norge. Vi er opptatt av været, selv om det ikke lengre går på livet løs når høststormene innhenter oss.

Moderne værvarsling som er tilgjengelig på nett og i nyheter vil oftest dekke allmuens behov for værinformasjon – blir det fjelltur eller bør man lete frem en god film og trekke innendørs?

 

3Dkart Flatanger
Storbrannen i Flatanger, Trøndelag vinteren 2014 spredte seg med sjokkerende hastighet og ca 60 bygninger ble tatt av flammene. For brannmannskapet ville et detaljert varsel om vindretning vært verdifullt. Bildet viser varslet vind i deler av området der brannen herjet.

Men selv et oppdatert søk på yr.no vil i noen tilfeller ikke gi nok spesifikke værprognoser. For f.eks operatører av store heisekraner, fiskeoppdrettere, redningsaksjoner, båt- og flyfart kan ekstra detaljerte værmeldinger være et veldig nyttig verktøy, særlig der vind og vindretning kan variere mye i områder med kompleks typografi, f.eks store fjell og daler.

 

-Moderne værvarsling er basert på enorme mengder data som behandles via computere i store regnesentre. Pga ressursbruk er det begrenset hvor detaljert en vanlig værmelding kan være. Værmelding som gis i offentlige kanaler dekker som regel relativt store geografiske områder, som fylker og kommuner og vil ikke kunne være spesifikk for lokale variasjoner. I tillegg vil selv «online» værmelding kunne være mange timer gammel, forklarer Fjukstad

-Værvarsling vil alltid være et kompromiss mellom ressursbruk og nøyaktighet på informasjonen som gis, utdyper han.

Det kan være store lokale variasjoner som ikke vil bli synliggjort og det er også en tidsforsinkelse fra når værdata ble innhentet og når vi leser det av på nett eller får det presentert i nyheter. Det er her Fjukstads avhandling byr på spennende resultater. Han har utviklet en værmodell som kan gi oss en beskrivelse av været «live» på et helt lokalt sted akkurat når du trenger det. Ved å angi GPS koordinater for et gitt sted kan man raskt får en værmelding for et lite område der f.eks vindretning og styrke angis på et tredimensjonalt kart over området, på din egen mobiltelefon.

 

Fjukstad foran visningsvegge
Bård Fjukstad har jobbet som meteorolog i mer enn 25 før han tok en doktorgrad i informatikk.

-          Vi har bygget prototypen på et system for svært detaljerte værvarsler, forklarer Fjukstad. Et av hovedpunktene i arbeidet er at folks hjemme-datamaskiner kan brukes for å beregne værvarsler for små områder. Værvarslene beregnes med samme type værmodeller som brukes for moderne værvarsling, for eksempel tilgjengelig på yr.no, men modellen beregner bare varslet for et lite område rundt den aktuelle brukeren.

 

-          Systemet er ikke tilgjengelig for allmenn bruk, men kanskje fortsetter arbeidet med dette ved min nye arbeidsplass ved Meteorologisk Institutt i Tromsø, avslutter Fjukstad.

 

 

 

Bård Fjukstad er fra Gildeskål sør for Bodø, og har mastergradsutdanning innen både geofysikk og informatikk før han startet på sin doktorgradsavhandling. Han har i tillegg mer enn 25 års erfaring som meteorolog og nestleder ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Fjukstad disputerte 26. August 2014, tittel på avhandlingen var:

“Multi-Locality Based Local and Symbiotic Computing for Interactively fast On-Demand Weather Forecasting for Small Regions, Short Durations, and Very High-Resolutions”

Veiledere under Flukstads arbeid var Otto Anshus, og John Markus Bjørndalen, begge fra institutt for informatikk, UiT – Norges arktiske universitet.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 20.10.14 00:00 Oppdatert: 20.10.14 15:04
Vi anbefaler