Statsbudsjettet: - Små skritt i riktig retning

Regjeringen har lagt fram statsbudsjettet for 2015: UiT er et av fem universitet som skal utvikle verdensledende forskningsmiljø.
Arnstad, Mali Anette
Publisert: 08.10.14 09:00 Oppdatert: 08.10.14 13:18

Som et av fem universiteter får UiT flere forskningsmillioner i neste års statsbudsjett. 70 millioner skal totalt brukes for å tiltrekke seg eliteforskere, og gjøre disse universitetene verdensledende.  
- Vi vil ha flere nobelpriser, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun presenterte statsbudsjettet på UiT idag.
 
Skal bli verdensledende
Rektor Anne Husebekk er fornøyd med satsingen på UiT. 
- Vi er glade for at regjeringen peker på UiT som ett av de universitetene som har forutsetninger for å utvikle verdensledende miljø. Det er små skritt i riktig retning, sier hun. 

Aspaker hadde mer å dele ut til forskning som har betydning for UiT, blant annet 40 millioner til marin forskning innenfor fiskehelse og levendelagring av torsk. 


UiT-rektor Anne Husebekk og fiskeriminister Elisabeth Aspaker under presentasjonen av statsbudsjettet for 2015 Foto: Torbein Kvil Gamst
 
Nytt fartøy
Regjeringen investerer også 400 millioner kroner i et nytt isgående forskningsfartøy neste år. I tillegg til at byggingen av MH2 fortsetter med full styrke når finansieringen nå sikres gjennom statsbudsjettet. 
- Det er gledelig å se at satsingene for UiT sin del kommer godt til syne i statsbudsjettet, sier Husebekk. 

Studentboliger
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms la fram kunnskapssatsingen fra regjeringens side, og lovet 1500 nye studentboliger nasjonalt neste år. Han ga ikke et eget tall for Tromsø, men konstaterte at byen er et pressområde. 
- Det er bra å se at Tromsø blir markert som et pressområde for studentboliger, sier rektoren. 
 
Ny studieavgift
Samtidig har regjeringen bestemt at det skal innføres studieavgift for studenter som kommer utenfra EU. Det kan få konsekvenser for det internasjonale studiemiljøet ved UiT, og også samarbeidet over landegrensene. 
- Samarbeidet med Russland kan bli mer utfordrende når studenter nå må betale studieavgift for å komme hit, konstaterer Husebekk. 
Vi anbefaler