Havbunnen utenfor Troms forteller om isbreers bevegelser

Geolog Tom Arne Rydningen har forsket på hvordan havbunnen utenfor Troms er blitt utformet av isbreers bevegelser og avsetninger de siste 3 millioner år.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 25.08.14 14:00 Oppdatert: 25.08.14 14:03

På kontinentalmarginen utenfor Andøya, Senja og Kvaløya ligger det opp til 1000 m tykke avleiringer fra isbreer. Kontinentalmarginen er den delen av havbunnen som ligger mellom landområdene og dyphavet. Her er lag på lag med leire, sand og stein fra fjorder og daler i Troms ført ut på dypt vann av isbreer over millioner av år. Kartlegging av havbunnen viser en kontinentalsokkel med undersjøiske daler og områder med avsetninger helt fram til eggakanten og brådypet der kontinentalskråningen ligger.

Isen har gravd ut undersjøiske daler

Rydningen har sett nærmere på havbunnen i området fra Andøya i sør til Rebbenesøya i nord.

Kart over Troms
Kartet viser havområdene utenfor Troms som har vært undersøkt i Rydningen sitt arbeid. I mørk rød farge farges vises de undersjøiske dalene som er gravd ut under isbreenes forflytninger. Illustrasjon: Tom Arne Rydningen

 

Kontinentalsokkelen her utgjør et platå fra fjæresteinene langs kysten og ned til ca 200 meter,  før man kommer ut til kontinentalskråningen der dybden brått går fra 200 til 2000 m. Sokkelen utenfor Troms har tre karakteristiske undersjøiske daler med dyp på ca 400 m; Andfjorden utenfor Andenes, Malangsdjupet utenfor Kvaløya og Rebbenesdjupet utenfor Rebbenesøya. Disse dypene har under istiden fungert som kanaler for erosjon, transport og avsetning av leire, sand og stein fra fjellene på land. Mellom dem ligger de kjente fiskebankene Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen, disse grunne områdene er dannet fordi isen har vært mindre aktiv her.  

 Vil forstå istidens historie og geologiske prosesser

-Målet med forskningen vår har vært å rekonstruere utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Troms, beskrive sedimentære prosesser, samt kvantifisere avsetnings- og erosjonsrater, forklarer Rydningen

 -Våre funn er videre sammenliknet med data fra andre deler av norsk kontinentalmargin, og anvendes for å bedre forstå istidshistorien og hvordan isbreer utformet marginen i dette området.

 

Batymetriske data (undersjøiske kart) og seismiske profiler

For å kartlegge avleiringer og deres sammensetning ble det benyttet metoder som viser havbunnens dybde og form.

 

Isdekke helt til kontinentalskråningen

-Undersøkelsene våre viser at i den tidlige fasen befant isbreene seg hovedsakelig i et alpint terreng på land. Vi ser et tydelig skifte i avsetningsmønster for omtrent 1.5 millioner år siden. Dette skiftet kan knyttes til større isbreer, som i sykluser på 40,000-100,000 år, ekspanderte mer enn 50 km ut fra kystlinja og helt ut til eggakanten.

 

Tom Arne Rydningen

Et samarbeid mellom institutt for geologi og DONG E&P Norge AS

Tom Arne Rydningen er fra Kvaløya utenfor Tromsø og fullførte en mastergrad i maringeologi ved Universitetet i Tromsø, før han høsten 2010 startet på et næringsstipendiat finansiert av Norges Forskningsråd og DONG E&P Norge AS. 19. juni 2014 forsvarte Rydningen sin avhandling med tittel: «Sedimentary processes, late Cenozoic evolution and sediment yield on the continental margin offshore Troms, northern Norway”. Arbeidet ble utført under veiledning av professor Tore Vorren, Dr. Jan Sverre Laberg, og Vidar Kolstad.

Rydningen jobber for tiden som letegeolog hos oljeselskapet DONG E&P Norge AS, avdeling Tromsø.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 25.08.14 14:00 Oppdatert: 25.08.14 14:03
Vi anbefaler