Jordas overflatetemperatur har langtidshukommelse

Globale målinger viser at jordas overflatetemperatur har langtidshukommelse. Lene Østvand ved UiT har i sitt doktorgradsarbeid sett på hva som kan være årsaken til at dette fenomenet oppstår.
Os, Vibeke
Publisert: 25.06.14 00:00 Oppdatert: 25.06.14 15:48

Hukommelse forklarer temperaturer langt tilbake i tid

Mange studier viser at langtidshukommelse eksisterer i jordas overflatetemperatur, det vil si at dagens temperatur påvirkes av temperaturer for tusenvis av år siden. En presis fysisk forklaring på fenomenet er ennå ikke funnet. Globale temperaturmålinger viser sterkere hukommelse, dvs at det påvirkes i større grad av gamle temperatursvingninger enn lokale målinger som viser mer tilfeldige variasjoner. Temperatur over havområder blir mer påvirket av tidligere temperaturvariasjoner enn over landområder. Enkelte studier antyder at historisk dokumentasjon av solas varierende intensitet og vulkanutbrudd, må være inkludert i klimamodeller for at disse skal samsvare godt med jordas langtidshukommelse. I Østvands avhandling belyses problemstillinger knyttet til hvordan langtidshukommelse i overflatetemperatur oppstår, og hvordan dette påvirker forståelsen av global oppvarming.

 

I dag jobber Lene Østvand som fagansvarlig for fysikk, matematikk, statistikk, informatikk og teknologi ved universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet.

Analyse av målte temperaturer og klimamodeller

-I mitt arbeid er langtidshukommelse i overflatetemperatur studert med ulike metoder. Lokale og globale målinger, temperaturrekonstruksjoner og simulert temperatur fra klimamodeller er analysert. Langtidshukommelse er et eksisterende fenomen i temperaturmålingene på tidsskalaer fra år til århundrer, og innebærer at dagens temperaturer er påvirket av temperatur langt tilbake i tid. Dette blir gjenskapt i de mest avanserte klimamodellene som finnes i dag. Vi ser at havdynamikk, dvs hvordan masser i havet forflytter seg via strømmer og jordrotasjon er den viktigste årsaken til at langtidshukommelse oppstår.

 

Bekrefter internasjonale funn om menneskeskapt temperaturøkning

Østvand forklarer at langtidshukommelse som modell i klimaanalyser aksepterer større svingninger i det som kan kalles normale svingninger enn mange andre modeller som benyttes til klimaanalyser, men at selv denne modellen ikke kan forklare oppvarmingen for de siste hundre år alene.

-Dette er i samsvar med det forskere over hele verden konkluderer med, nemlig at den viktigste årsaken til global oppvarming er menneskeskapte utslipp.

 

Samarbeid mellom forskningsmiljø i fysikk og matematikk

Lene Østvand fullførte i 2008 en master i romfysikk ved UiT, før hun begynte på doktorgraden i klimafysikk i desember 2009. Østvand disputerte 23. Mai med avhandlingen: “Long Range Memory in Time Series of Earth Surface Temperature”. Kristoffer Rypdal ved institutt for matematikk og statistikk og Chris Hall ved institutt for fysikk og teknologi var hennes veiledere under doktorgradsprosjektet.

Vi anbefaler