Klimaforandringer truer Alkekongen

24.06.14 Jens Revold
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

På grunn av klimaendringer er det mulig at alkekongens foretrukne, fettrike mat vil bli erstattet av fettfattigere varianter. Dette vil i såfall kunne true alkekongens overlevelse.

MSc i biologi Johanna Hovinen ved AMB  forsvarte 23.6.2014 offentlig  for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Foraging, reproduction and survival of the zooplanktivorous seabird Little Auk (Alle alle) in the Arctic in relation to climatic and environmental variability"

Motivasjonen var å undersøke hvorvidt overlevelsen til alkekongen, en av nøkkelartene i den arktiske næringskjeden, er truet av klimaoppvarmingen og dennes virkninger på primær- og

Foto: Rudi Caeyers

sekundærproduksjonen i Arktis.

Effektene av den globale klimaendringa forventes å bli sterkest i Arktis. Målet med denne avhandlinga var å undersøke hvordan alkekongen, som er den mest tallrike av sjøfuglene som hekker i Arktis, påvirkes av oppvarminga der. Data om oceanografiske forhold, tid tilbragt på leting etter mat, antall porsjoner overlevert til ungen per dag, ungens kosthold, samt overlevelsesraten til både fuglunge og voksen alkekonge, ble innsamlet på Bjørnøya og langs vestkysten av Spitsbergen, Svalbard.  Resultatene viser at alkekongens foretrukne, fettrike bytte – som hovedsakelig er å finne i kaldere, arktiske vannmasser – hadde stor innflytelse på overlevelsesraten til både fuglunge og voksen fugl: I varme år var overlevelsesratene lavere enn i kalde år, sannsynligvis på grunn av mindre forekomster av det fettrike, foretrukne byttet. Dette tyder på at oppvarminga av Arktis vil medføre en nedgang i alkekongebestanden.

Kommisjonen:

 

 

Foto: Rudi Caeyers

 

 

Veiledere:

  • Professor Jørgen Berge, AMB, hovedveileder
  • Dr Haakon Hop, NP, medveileder
  • Dr. Harald Steen, NP, medveileder
  • Professor Paul Wassmann, AMB, medveileder

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Per Fauchald, NINA, Norge (1. opponent)
  • Dr. Katarzyna Blachowiak-Samolyk, Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Polen (2. opponent)
  • Dr. Geir Rudolfsen, AMB  (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av dekan Edel O. Elvevoll, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Personalia:

 

Jeg skrev mastergradsoppgave om polartorsk, som er en arktisk fiskeart. Fokuserte senere, i forbindelse med doktorgradsavhandlinga, på den arktiske sjøfuglen alkekonge.

Begge disse artene ernærer seg på arktisk dyreplankton. Jeg er opprinnelig fra Finland, men drev mot nord for en ti års tid siden; først til Svalbard, og deretter til Tromsø. For øyeblikket ser jeg etter en ny jobb relatert til Arktis.

Navn: Johanna Hovinen

Institusjon/institutt: Norwegian Polar Institute/UNIS/UiT

Telefonnummer/mobilnummer: 48213729

E-postadresse: jhovinen@gmail.com

Evt. webadresse til prosjektet:

På Twitter   #norgesarktiske