Hundrevis av sopparter på drivved!

13.06.14 Jens Revold
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Doktorgradsstudiet avslørte nye sopparter for Norge og vitenskapen, samt skadelige fiskeparasitter og potensielle kilder for nye medisiner.

MSc Teppo Rämä ved AMB  forsvarte 27.5.2014 offentligfor ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen: “Diversity of marine wood-inhabiting fungi in North Norway”

Teppo Rämä forsvarte sin doktorgradsavhandling: “Diversity of marine wood-inhabiting fungi in North Norway” den 27. mai 2014 ved UiT – Norges arktiske universitet.

Sopper som vokser i havet, havsopper, finnes overalt i marint miljø. Med sine ørsmå fruktkropper er de

Foto: Olli Manninnen

vanskelig å se med det blotte øye. Disse soppene er lite undersøkt i Norge, selv om de spiller viktige roller i det marine økosystemet. Målet med doktorgradsstudiet var å utforske mangfoldet av havsopper på drivved langs kysten av Nord-Norge og Svalbard.

Soppmangfoldet på drivved ble undersøkt med en kombinasjon av mikroskopi, dyrkningsmetoder  og moderne DNA-sekvenseringsmetoder. Studiet avdekket totalt 925 potensielle arter i bare 50 undersøkte stokker av drivved. Mikroskopiundersøkelser resulterte i funn av 16 nye arter for Norge og en ny art for vitenskapen. Ikke bare havsopper ble funnet, men også terrestriske sopper, som kan spre seg på drivved fra den Sibirske taigaen, hvor mesteparten av drivveden stammer fra, til kysten av Nord-Norge. Mange av soppene som ble funnet er kjent for å produsere stoffer med, for eksempel, medisinsk virkning. Studiematerialet kan utnyttes for å finne flere interessante, eventuelt nye stoffer. Noen arter som er kjent som skadelige fiskeparasitter ble observert med DNA-sekvenseringen. Disse kan eventuelt bli en stor plage for den stadig voksende oppdrettsnæringen i Norge.

Kommisjonen:

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Lennart Nilsen, AMB
  • Førsteamanuensis Geir Harald Mathiassen, TMU
  • Professor Inger Greve Alsos, TMU
  • Førsteamanuensis Håvard Kauserud, UiO
  • Dr. Jenni Nordén, UiO
  • Professor Joseph Spatafora, The Oregon State University, USA

Bedømmelseskomité:

  • Professor Lynne Boddy, Cardiff School of Biosciences, Storbritannia (1 opponent)
  • Professor Rune Halvorsen, Botanisk Museum, UiO, Norge (2 opponent)
  • Førsteamanuensis Elisabeth Cooper, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Michaela Aschan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Personalia:

Teppo Rämä ble født i 1979 i Tuusula, Finland. Han er en biolog som har spesialisert seg på sopp, og han har jobbet både i terrestrisk og marint miljø. I dag er Rämä opptatt med forskningsspørsmål knyttet til taksonomi og artsmangfoldet av havsopper, men er interessert å inkludere anvendte og økologiske spørsmål i sin forskning.  

 

Navn: Teppo Rämä

Institusjon/institutt: UiT – Norges arktiske universitet/Tromsø Museum

Telefonnummer/mobilnummer: 77620777/47150126

E-postadresse: teppo.rama@uit.no

Evt. webadresse til prosjektet:

 

På Twitter   #norgesarktiske