1 av 10 ungdommer er deprimerte

08.05.14 Øvreberg, Elisabeth

Én av ti ungdommer er deprimerte og har behov for et godt behandlingstilbud

Ungdom med depresjon kan få et godt behandlingtilbud gjennom deprisjonsmestringskurset DU, mener Ungsinn ved UiT. Foto: www.colourbox.com

Når negative tanker og følelser får for mye plass i livet, kan det føre til en depresjon. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU ) skriver på sine hjemmesider at ungdom i alderen 14-20 år sliter med vonde tanker.

Ifølge Helene Eng ved RKBU, prosjektleder for Ungsinn (se faktaboks), grubler tenåringene rundt egenverdi. De bebreider seg selv og har mye skyldfølelse.

– Tankene er ofte urealistiske og ute av proporsjoner. Om negative hendelser oppstår, har man en tendens til å forklare årsaken til hendelsen med egenskaper ved seg selv og se på hendelsen som noe som er typisk. Positive hendelser fortolker man derimot ofte som et resultat av faktorer som flaks og hjelp fra andre, skriver Eng (les hele artikkelen her).

Depresjonsmestring for unge

For å komme ut av de negative tankene kan ungdommene trenge et godt behandlingstilbud. Et tilbud som har vært gjennomført, er depresjonsmestringskurset DU.

Ungsinn, som skal være med på å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode, virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og som forebygger psykiske vansker, har analysert kurset.

– I studien ble depresjonsnivået til ungdommene målt før, rett etter og seks måneder etter at ungdommene hadde deltatt på kurset. Resultatene viser en stor nedgang i symptomer på depresjon hos kursdeltakerne i løpet av intervensjonstiden. Det dokumenteres ytterligere en liten nedgang i depresjon seks måneder etter intervensjonen, konkluderer Eng (les hele rapporten her).

Alle kan få hjelp

Dersom du er ung med depresjon, eller kjenner noen som sliter med negative tanker, er det nyttig å vite at man kan få et slikt kurstilbud gjennom tjenester som PPT, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom eller BUP. Kurset består av ti sesjoner som hver varer i 2,5 timer. Det finnes et omfattende materiell både for ungdommene og kurslederne.

Det er Rådet for psykisk helse har ansvaret for implementering av DU i Norge. De samarbeider med Fagakademiet om spredning av tiltaket. Fagakademiet er en nonprofitt organisasjon som eies av Den norske legeforeningen og Fagforbundet. De har representanter i alle landets fem helseregioner og et kontaktnett mot målgruppen av ansatte i kommunal og offentlig sektor.

Les også: Hjelp det selv ut av depresjonen

Raske fakta om Ungsinn ved UiT

Presenterer uavhengige beskrivelser og vurderinger
av tiltak for barn og unges psykiske helse.
Vurderingene og klassifiseringene forenkler tilgangen
til informasjon om hvor godt dokumentert effekten av
de ulike tiltakene er, og dermed hvor sannsynlig det
er at de virker. I tillegg har Ungsinn som mål å
stimulere til mer kunnskapsutvikling i feltet.
Eies av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge,
et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Psykisk selvhjelp på nett

­– Det er nok mange ungdommer som føler en utilstrekkelighet. De setter store krav til seg selv. Idealet er å være pen og vellykket innen alle felt, og da er det lett å fokusere kun på det man ikke mestrer. Man glemmer de positive sidene ved seg selv, så det er viktig å lære å snu tankemønsteret, forklarer stipendiat ved Institutt for psykologi (IPS), UiT, Ragnhild Høifødt.

Hennes institutt tilbyr et selvhjelpsprogram på internett, MoodGYM, der ungdom og voksne kan få hjelp for angst og depresjoner.

Målet er å få ungdom til å bygge opp selvbildet sitt. Nettprogrammet skal også være forebyggende for psykiske lidelser.

– MoodGYM tar utgangspunkt i tankene og er spesielt tilpasset dem som sliter med depresjon og angst. Livet til ungdom går i bølgedaler, humøret svinger fra uke til uke. Gjennom MoodGYM kan man lettere forstå hva som er en psykisk plage, og innsikt kan ha en god effekt i seg selv, sier Hans Christian Vangberg, tidligere stipendiat ved IPS.

Dataprogrammet baserer seg på at alle lett skal få hjelp for sine psykiske plager. For mange er det å oppsøke lege eller helsesøster en lang vei å gå. Psykiske problemer er for mange et tabu, spesielt blant gutter og menn. Derfor satser IPS hardt på sitt gratistilbud over nettet.

Les også: Også vikinger hadde depresjoner

På Twitter   #norgesarktiske