Bedre utnyttelse av datamaskiners kapasitet

09.04.14 Vibeke Os
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Åge Kvalnes har arbeidet med å utvikle et system for å overvåke og fordele ledig maskinkapasitet på datamaskiner.

Et moderne data senter består av titusenvis av sammenkoblete maskiner som er optimalt sammensatt for å fungere kontinuerlig. Når store datamengder prosesseres er det mange oppgaver som må ivaretas i forhold til kjøling, nettverk tilgang og automatisk håndtering. Det betyr at ved å forbedre hver enkelt maskin sin fordeling av kapasitet, kan man oppnå store besparelser i f. eks strømforbruk.

Åge Kvalnes har tatt en doktorgrad i design og utvikling av operativsystemet  "Omnikjernen".

Kvalnes har sett på hvordan man kan utnytte eksisterende ressurser i slike datasentre. Han har vært med på å utvikle et system kalt «omnikjernen», en ny oppbygging av operativsystemet, utviklet spesielt for overvåking og nøyaktig fordeling av ressurser. Med omnikjernen skal man enkelt kunne kontrollere på èn skjerm hvordan hele datasenterets kapasitet utnyttes.

-Komputerberegninger som igangsettes konkurrerer om ressurser på vertsmaskiner og uten god ressursfordeling vil man kunne få uforutsigbar ytelse, forklarer Kvalnes.

-Om du for eksempel sitter og jobber i et dokument i Windows på din maskin og en virusoppdatering starter samtidig, vil du kunne oppleve at Word-programmet går i stå mens virusoppdateringen pågår. Det er typisk fordi Windows ikke har kontroll på hvor mye av «sin egen» kapasitet virusoppdateringen skal få lov å bruke.

-Det som er unikt med omnikjerne-arkitekturen er at den sørger for at all bruk av ressurser kan kontrolleres.

Åge Kvalnes har jobbet med design og utvikling av operativsystemer i over 20 år. Hans forskningsaktivitet er en del av iAD, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), ved Institutt for informatikk, UiT – Norges arktiske universitet. Kvalnes diputerte 13. Mars 2014 med avhandlingen: “The Omni-Kernel Architecture: Scheduler Control Over All Resource Consumption in Multi-Core Computing Systems”. Veileder under dette arbeidet var Dag Johansen, UiT.

På Twitter   #norgesarktiske