Museet er vertskap for stort vitenskapelig møte

26.02.14
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Over 70 forskere fra hele Norden er denne uken samlet på Tromsø Museum Universitetsmuseet for å diskutere genetisk variasjon hos ulike arter.

Forskere fra hele Norden samles for å delta i det vitenskaplige møtet som arrangeres av Forskerskole i Biosystematikk (ForBio) på Tromsø Museum 24.-26. februar.

Mer enn 70 forskere diskuterer sine resultat fra studier av genetisk variasjon innen arter og artgrupper, deres slektskap og ulike evolusjonære prosesser som forårsaker variasjoner.

Gjennom tre intensive dager på Tromsø Museum diskuteres og formidles ny kunnskap om blant annet dette:

  • mikroskopiske marine dyr
  • enorme landlevende treormsamlinger
  • variasjonen innen en gruppe svampdyr som lever et anonymt liv i dyphavet
  • nye funn av  slektskapet mellom de flere enn 10.000 fugleartene vi kjenner til

 

Formålet med de årlige ForBio-møtene er å søke å forstå bedre hvordan arter oppstår, og hvordan de er beslektet, samt hvordan de sprer seg og hva som er årsaken til at de dør ut.

ForBio er et tverrinstitutionellt samarbeid mellom de fire norske naturhistoriske universitetsmuseer i Norge og finansieres av Artsdatabanken og Norges Forskningsråd. ForBios mål er å bygge opp og videreutvikle internationalt ledende forskningsgrupper samt være en aktiv og pålitelig  ressurs i samfunnets økende  behov for kunnskap om biologisk mangfold.

 

Tromsø Museum Universitetsmuseet er vertskap for ForBio - Forskerskole i Biosystematikks årlige møte. Foto: June Åsheim, TMU

 

På Twitter   #norgesarktiske