Tromsø-professorer lager retningslinjer for det globale småskalafisket.

Svein Jentoft og Bjørn Hersoug , begge NFH/BFE deltok i den norske delegasjonen som nettopp har forhandlet fram et utkast til retningslinjer for småskalafisket (Guidelines for small-scale fisheries) i Roma (FAO).
Revold, Jens
Publisert: 07.02.14 00:00 Oppdatert: 13.02.14 13:24

Bakgrunnen er at FAO med over 100 medlemsland som er involvert i fiske, vedtok at oppmerksomheten nå skulle dreies mer mot småskalalfisket, etter mange år med fokus på industrielle fiskerier, større båter og større prosjekter. 

Svein Jentoft Bjørn Hersoug

Her er det verdt å huske på at 90% av verdens fiskere er småskalafiskere, og at de bringer på land mer enn halvparten av all matfisk. De er kort og godt "too big to be ignored". Forhandlingene i Roma  gikk i to runder, en i 2013 og den siste fra 4-7 februar i år. Selve retningslinjene er frivillige, men ved at de vedtas av COFI (landenes felles fiskerikomité), kan de få atskillig betydning, Dette forutsatt av at de følges opp med bevilgninger, overvåking og evaluering.

 

Selve forhandlingene er ganske kompliserte med 80 land involvert og et utall frivillige organisasjoner samt offisielle samarbeidsorganisasjoner. Alle landene må være enig om teksten og forhandlingene foregår på seks språk samtidig, noe som setter atskillig krav til både tolker og deltakere.

Vanskeligst denne gangen ble begrepet "governance" som  i motsetning "management" innebærer at mange ulike organer deltar i utforming og gjennomføring av fiskeripolitikken. Dette er et godt innarbeidet begrep i forskningslitteraturen, men ikke i internasjonale avtaletekster, og begrepet er sterkt mislikt i noen land, bl.a. Argentina, som har store problemer i forhold til Falklandsøyene (Las Malvinas). Avtalen kom nesten i havn mot slutten av uken, men Canada, som eneste land, motsatte seg en av paragrafene. Det er håp om at dette vil kunne løses innen fire måneder, retningslinjene

vll da bli oversendt COFI (FAO) for godkjenning seinere i år. 

Så gjenstår bare å se om dette hjelper verdens småskalafiskere - det mangler ihvertfall ikke på ord!

Lofotfiske (Norges sjømatråd)
Småskalafiskere Victoriasjøen (Paul Onyango)

Vietnam småskalafiske (Ola Flåten)
Fiskesalg Victoriasjøen (Paul Onyango)
Revold, Jens
Publisert: 07.02.14 00:00 Oppdatert: 13.02.14 13:24

 

Vi anbefaler