HSL sine verdige prisvinnarar!

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Liv Helene Willumsen, Jorunn Bræck Ramstad og Kjell Arne Røvik og Jens Ivar Nergård er fakultetets verdige prisvinnarar i år.

Willumsen (IHR) fekk forskingsprisen, Bæck Ramstad (IAS) fekk utdanningsprisen og Røvik (ISS) og Nergård (ILP) fekk formidlingsprisen - alle delte ut under julebordet til fakultetet.

Om prisvinnarane seier juryen følgjande:

Forskingsprisen 2013

LivHelene Willumsen
Liv Helene Willumsen. Foto: Sigrun Høgetveit Berg

Professor Liv Helene Willumsen har vær en meget aktiv forsker i flere tiår, de siste to årene har hun utmerket seg med en imponerende produksjon.

Bare i 2013 har hun produsert to monografier og 6 artikler. Hennes forskerprofil kjennetegnes av følgende aspekter:

  • trolldomsforsker
  • internasjonal forsker
  • tverrfaglig forsker
  • kvinne- og kjønnsforsker

Utdanningsprisen 2013

Sonni Olsen (t.h.) overleverer prisen til Jorun Bræck Ramstad. Foto: Sigrun Høgetveit Berg

Førsteamanuensis Jorun Bræck Ramstad har med sin entusiasme, formidlingsevne og sitt engasjement for studenter og fag blitt en institusjon på Institutt for arkeologi og sosialantropologi. Ramstad fører en åpen dør-politikk overfor studentene, og hennes engasjement for studenter og fag overgår alt en kunne forvente av en universitetslærer. Hun er en viktig sosial samlende faktor i fagmiljøet og får særdeles gode evalueringer for sin undervisning. Hun har også motivert mange flere studenter til å gå videre på masternivå.

Formidlingsprisen 2013

Professorene Jens Ivar Nergård (ILP) og Kjell Arne Røvik (ISS) har (redaktøransvar sammen med Svein Jentoft BFE) arbeidet med trilogien “Hvor går Nord-Norge” . De tre bøkene ble publisert i 2011, 2012 og i 2013 og er et storstilt arbeid med å formidle samfunnsvitenskap i popularisert form til offentligheten.

redaktørane
Kjell Arne Røvik (f.h.), Jens Ivar Nergård og Svein Jentoft. Foto: UiT

Intensjonen har vært å løfte frem samfunnsvitenskapelig forskning ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, og på det grunnlaget invitere til debatt om Nord-Norge – om fortid, nåtid og fremtid. Derfor inneholder de ulike tidsbilder fra et Nord-Norge i sterk forandring. Redaktørene har lagt vekt på å få med bidrag fra de fleste samfunnssektorer og områder i landsdelen. Bøkene dekker både problemstillinger knyttet til offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn. Også det multikulturelle Nord-Norge, inkludert det samiske, er viet en sentral plass.

I tillegg til samfunnsforskere fra ulike disipliner ved HSL-fakultetet, har også medisinere, fiskeriforskere og økonomer bidratt, mfl. I så måte har bøkene bidratt til både å samle og synliggjøre forskning angående Nord-Norge ved HSL-fakultetet, men også ved Universitetet for øvrig. Til sammen omfatter de tre bøkene nesten 80 kapitler og over 90 forfattere.

Les dei fullstendige grunngjevingane her.

På Twitter   #norgesarktiske