Pris til UiT-professor

02.12.13 Solbakk, Mona

“Han er en av de få – kanskje den eneste – genuint originale organisasjonsteoretiker i Norge i dag.” Slik beskriver juryen professor Kjell Arne Røvik ved UiT. Røvik ble tildelt den norske Neon-prisen 2013 sist fredag.

Professor Kjell Arne Røvik har fått anerkjennelse for sitt arbeid innen norsk organisasjonsforskning. Arkivfoto.

- Det er en heder jeg setter veldig stor pris på, ikke minst fordi den deles ut av fagfeller og øvrige forskere på feltet. Det er en stor inspirasjon og en bekreftelse på at vi gjør mye riktig i det organisasjonsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT, sier Kjell Arne Røvik.

Røvik ble tildelt Neon-prisen 2013 fredag 29. november da Norsk nettverk for organisasjonsforskning (Neon) hadde jubileumskonferanse i Bergen. Nettverket organiserer både institusjoner (universitet, høyskoler og forskningsinstitutter) samt individuelle forskere i Norge. 

Neon-prisen kan deles ut til en person eller til en institusjon som har fremmet norsk organisasjonsforskning. 

Tidligere prisvinnere er professor Johan P. Olsen, professor Torodd Strand, professor Børre Nylehn, samt Rokkansenteret ved universitetet i Bergen.

Juryens begrunnelse for tildelingen av Neon-prisen 2013:

Professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitetet

I forbindelse med at NEON har 10 års jubileum ønsker årets komité å dele ut NEON-prisen til en som har hatt stor betydning for organisasjonsfaget i Norge.

Årets prisvinner har hatt et imponerende stort nedslagsfelt både blant andre forskere, studenter og praktikere, og har på denne måten brakt organisasjonsfaget til et større publikum. Komiteen har lagt særlig vekt på hans betydning for synliggjøring av organisasjonsforskning nasjonalt og internasjonalt, hans kreativitet og nyskapende forskning og hans betydning for vår forståelse av organisasjoner.

Han har introdusert begreper som blir husket. Han snakker om «oppskrifter» og «virus». Uten at det har med verken matlagning eller sykdommer å gjøre. Det er oppskrifter og ideer som gjerne er på reise. Sentrale problemstillinger er hvordan oppskrifter utvikles, etterspørres, spres mellom ulike kontekster. Og ikke minst hva organisasjonene gjør med oppskriftene gjennom fortolkning, tilpasning og oversettelse.  

Han har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler. Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger. Jeg nevner bare et par av dem her.

I 1998 ga han ga ut boka «Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet». Denne finnes på pensum ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge.

I 2007 ga han ut «Trender og translasjoner. Idéer som former det 21. århundrets organisasjon». Denne blir omtalt som obligatorisk lesning for alle som er interessert i organisasjonsteori.

Sammen med Tom Christensen, Per Lægreid og Paul Roness ga han ut «Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte» som sikkert de fleste i salen har et forhold til. Denne er også oversatt og gitt ut på Routledge.

«The secrets of the winners: Management Ideas the Flow» og “From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations' Handling of Management Ideas” er også titler som bør nevnes.

Han er en mester i bruk av metaforer.

Han er en av de få – kanskje den eneste for å bruke professor Dag Ingvar Jacobsens ord – genuint originale organisasjonsteoretiker i Norge i dag. Han definerer sin egen retning. Det gjør at han blir husket.

Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Det er med glede vi ønsker å gi hedersprisen på NEONs 10-års jubileum til Professor Kjell Arne Røvik.

 

På Twitter   #norgesarktiske