Arktisk praksis for sjøoffiserer

Å takle ekstreme forhold er en viktig kunnskap når man skal jobbe i Arktis. Nautikkstudenter fra hele Norge får nå unik trening på Svalbard.

Utsi, Inger Elin Kristina
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Joakim Aae Flatøy
Publisert: 14.11.13 00:00 Oppdatert: 15.11.13 12:29

REDNINGSØVELSE: Studentene redder en person som har falt gjennom isen, her blir den uheldige tatt hånd om under en vindsekk. (Foto alle bilder: Joakim Aae Flatøy, universitetslektor ved IIS)

 Denne uka er 20 nautikkstudenter fra hele landet samlet på Svalbard for å lære om HMS i Arktis. Kurset er en del av en utvekslingspakke som UIT tilbyr, og HMS-emnet kjøres i regi av UNIS. I kulde og tussmørket på Svalbard skal studentene få både teoretisk kunnskap om og praktisk innblikk i utfordringene knyttet til å arbeide under ekstreme arktiske forhold.

Maritim nordområdespesialisering
Denne høsten har nautikkstudenter får Ålesund, Stord/Haugesund, Vestfold og Tromsø gjennomgått et intensivt utvekslingsprogram som skal gi spesialisering på maritim virksomhet i nordområdene.

- Om et knapt halvår vil disse nautikkstudentene tjenestegjøre som kadetter om bord på ulike skip rundt omkring i verden. Noen av dem vil sannsynligvis operere fartøy i arktiske farvann, ombord på alt fra LNG-tankere til supply-skip, sier nordområdekoordinator ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Trine Lydersen.

Saken fortsetter etter bildet.

MØRKETID OG UTFORDRINGER: Studenteen får også en anledning til å dra på tur under oppholdet på Svalbard. Her fra fotturen til Hiorthhamn.

 

Kjenner kulden på kroppen
På Svalbard og på UNIS har studentene gjennomgått et generelt sikkerhetskurs. Det gjennomføres også en øvelse hvor studentene må hoppe i en isråk iført scooterdresser for så å redde seg selv opp av isen ved hjelp av ispigger.

- Det har blitt lange og kalde kvelder utendørs, men det ser ikke det ut til å spille noen rolle for studentene, sier universitetslektor Joakim Flatøy Aae. Studentene er enige i det.

- Det er noe eget å kjenne de arktiske forholdene på kroppen, det ville ikke vært det samme om jeg hadde gjort dette kurset i Vestfold hvor jeg studerer, sier Marcus Karldén.

Studentene har også fått innblikk i hvordan Svalbard-samfunnet fungerer. Sysselmannen har orientert om sin rolle på Svalbard. Studentene har vært på besøk hos sykehuset, Airlift som står for helikopterberedskapen på Svalbard og Kystvaktskipet KV Nordkapp. Fred S. Hansen og Martin Indreiten har gitt en innføring i hvordan UNIS ivaretar HMS i det arktiske miljøet.

Nasjonal satsning
Kurset HMS i Arktis er en del av en større utvekslingspakke som tilbys til bachelorstudenter i nautikk. Følgende 10-studiepoengsmoduler inngår i programmet: Operasjon av skip i Arktis, Maritim beredskap i Arktis og HMS i Arktis.

De to første emnene har blitt gjennomført ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, mens HMS-emnet kjøres i regi av UNIS.

Det nasjonale prosjektet MARKOM2020 har som mål å styrke høyere maritim utdanning i Norge, og inkluderer Høgskolene i Ålesund, Stord/Haugesund og Vestfold i tillegg til UIT Norges arktiske universitet.

- De maritime utdanningsinstitusjonene har ønsket å gi fremtidige sjøoffiserer spesialisering rettet mot nordområdene. Dette har UIT tatt tak i, og resultatet er denne utvekslingspakken, sier nordområdekoordinator Trine Lydersen.

 

Bakgrunnen for UIT sitt utvekslingsprogram er økt maritim virksomhet i nordområdene. Nautikkstudiet er en profesjonsutdanning som gir sertifikat i henhold til den internasjonale STCW-konvensjonen. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO arbeider med å utvikle en polarkode. I 2010 kom Manila-tillegget om retningslinjer for skip som skal operere i polare farvann.

UIT sin kurspakke gir studentene unik kompetanse på dette området. Studentene får innblikk i alt fra navigering og håndtering av skip i islagte farvann, internasjonale seilingsregimer, oljevernberedskap, evakuering av skip til søk og redning.

KV NORDKAPP: Studentene stiger ombord på KV Nordkapp for omvisning på fartøyet.
FORNØYD: Student Signe Meling har hatt til nå utbytte av opplegget. - De som har forelest arbeider her opp til daglig. Det gir god innsikt i eksempelvis SAR-operasjoner å snakke med de som gjennomfører operasjonene på ”hjemmebane”, sier hun.

 

 

 

Utsi, Inger Elin Kristina
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Joakim Aae Flatøy
Publisert: 14.11.13 00:00 Oppdatert: 15.11.13 12:29
Vi anbefaler