Rudolfs øyne lyser blått til jul

Alle snakker om Rudolfs røde nese. Men det mest bemerkelsesverdige ved reinsdyr er at de om vinteren skifter øyenfarge fra gull til blå.

Sojtaric, Maja
Publisert: 30.10.13 07:00 Oppdatert: 30.10.13 10:02

Reinsdyrets øyne er som øyne til en katt - de reflekterer lys i mørket. Mange av oss har opplevd denne effekten når lyset fra lyktene på bilen treffer øynene til et dyr om natta.

Nå har forskerne ved UiT Norges arktiske universitet oppdaget noe bemerkelsesverdig. Mens reinsdyrs øyne lyser gull-grønt om sommeren, skifter refleksjonen til dypt blått når vinterens mørke senker seg.

Det er en tydelig forskjell på øyenfargen i øyne samlet fra reinsdyr om vinteren og om sommeren. Vinterøyne er dypt blå. Foto: Institutt for arktisk og marin biologi

 

Man kan dermed godt si at Rudolfs øyne lyser blått til jul. Dette funnet er enestående, og man har aldri funnet noe tilsvarende hos andre dyr.

– Vår studie avslører at reinsdyrs øyne er spesielt tilpasset lysforholdene som særpreger høye breddegrader. Dette har aldri tidligere blitt oppdaget, fordi ingen har sett på dyr som opplever ekstreme lysforhold gjennom året, forteller professor Karl-Arne Stokkan.


Hadde vært skadelig for mennesker

Hos mange dyr kan man bak netthinnen finne en lysreflekterende overflate kalt tapetum lucidum, som er opphavet til begrepet “katteøye”.


Tapetum reflekterer lyset slik at det får en ekstra mulighet til å stimulere de lysfølsomme reseptorene i netthinnen. Og det er denne strukturen som skifter farge i reinsdyrøyet når det nærmer seg mørke juletider.


– Det har seg nemlig slik at en cellepumpe pumper veske inn i øyet. Den eneste måten den væska kan komme ut på er gjennom et fint dreneringssystem bak i øyet. Når det er mørkt og pupillene er kraftig utvidet, er det som om en gardin dekker dette dreneringssystemet. Da får dyret økt trykk i øyet. Forskjell i trykk mellom sommer og vinter er signifikant. Også mennesker har en svak økning av trykk i øyet om natta. Men det er blitt målt trykki reinsdyrs øye på vinteren som er så høyt at det hadde vært skadelig for menneskeøyet.


Blå øyne gir bedre skyggesyn
– Fibrene i reinsdyrs tapetum kommer nærmere hverandre på grunn av dette trykket. Og dermed forandres fargen som reflekteres. Dette fører til at lysfølsomheten øker fordi blått lys spres mer enn gult lys, sier Stokkan.

Når blått lys reflekteres spres lyset sideveis inn i netthinnen og mange lysreseptorer stimuleres samtidig.  Ulempen er at bildet blir uskarpt og billedsynet blir faktisk dårligere. Men fordelen er at dyrene blir betraktelig mer følsomme for skyggebevegelser om vinteren, og de kan derfor lettere oppdage rovdyr i mørket.

Reinsdyrene ble bedøvet før man stimulerte øynene for å undersøke hvorfor øyenfargen skiftet. Foto: Andreas Palmén

 

– Dette er et velkjent fenomen for reineiere. De kan fortelle at hvis man står helt stille et stykke fra en reinflokk om vinteren så er ser de deg ikke, men med en gang man beveger seg skvetter dyrene til og stikker av.

 

Samtidig har reinsdyrene større bruk for et godt billedsyn i de lyse sommermånedene.

Nysgerrighetsderevet forskning

Karl-Arne Stokkan ser på forskninga på reinsdyrøyet som nysgjerrighetsdrevet forskning, uten noe umiddelbar anvendelse.

Likevel er det såpass interessant at det britiske forskningsrådet har støttet forskningsprosjektet med 2 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med University College London og tilhørende Moorfields Eye Hospital som er en av verdens ledende øyeklinikker.

For å måle lysfølsomheten i reinsdyrets øyne brukte forskerne et såkalt elektroretinogram. Den måler elektriske responser fra lyet når det får et bestemt lys-stimulus. Foto: Andreas Palmén


Arbeidet er en videreføring av prosjektet som påviste at reinsdyr ser ultrafiolett lys. Reinsdyret var dermed det første store pattedyret som har fått påvist UV-syn.

– Med reinsdyrets skiftende øyenfarge påviser vi noe som også kan være tilfelle hos andre dyr. Men vi er de første med ideen, slik vi var først ute med å påvise ultrafiolett syn hos store pattedyr. Nå er det satt i gang omfattende forskning på dette feltet, og de innledende resultatene tyder på at det kun er mennesket og noen apearter som ikke kan se UV-lys. Alle andre dyr kan se det.

Funnene om reinsdyrets skiftende øyenfarge er publisert i det britiske tidsskriftet Proceedings of the Royal Scociety.


Stokkan K-A, Folkow L, Dukes J, Nevue M, Hogg C, Siefken S, Dakin SC, Jeffery G. 2013

Shifting mirrors: adaptive changes in retinal reflections to winter darkness in Arctic reindeer.

Proc R Soc B 20132451.

Sojtaric, Maja
Publisert: 30.10.13 07:00 Oppdatert: 30.10.13 10:02
Vi anbefaler