Masseundersøkelse uten effekt på antall dødsfall

En undersøkelse ved Universitetet i Tromsø viser at masseundersøkelser ikke reduserer antall dødsfall av hjertedød, død av hjertesykdom, eller risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.
Gjengedal, Julie Utler
Publisert: 25.07.13 00:00 Oppdatert: 30.07.15 13:56

Forsker Haakon Lindekleiv og kollegaer har nylig publisert en studie i amerikanske JAMA Internal Medicine der de viser at det ikke har noen hensikt å gjennomføre hjerteultralyd på friske mennesker.

- Dette støtter de gjeldende retningslinjene som sier at det ikke er noen grunn til å screene den generelle befolkningen med ekkokardiografi, sier Lindekleiv til Forskning.no.

Ingen forskjell etter 15 år

Studien er den første i sitt slag og er basert på Tromsøundersøkelsen, der 6861 deltakere har blitt fulgt opp siden 1994. Halvparten ble undersøkt med hjerteultralyd som viste tegn på sykdom i hjertet eller hjerteklaffene hos 249 personer, som ble fulgt opp og fikk behandling.

Da forskerne så på antall døde 15 år etter den første undersøkelsen lå det på 6,9 og 7,6 prosent, med andre ord ingen betydelig forskjell mellom gruppene.

Unødvendig frykt

Lindekleiv sier at ultralydundersøkelsen avdekket få tilfeller av alvorlig hjertesykdom, men at de fleste av sykdomstegnene var relativt uskyldig.
- Dette kunne være tilstander som aldri vil få noen symptomer, eller tilfeller hvor tidlig behandling ikke nødvendigvis påvirket sykdomsforløpet.
Lindekleiv mener også at å avdekke tilstander som ikke er farlige kan skape unødvendig redsel for sykdom.

Generell nedgang

Forsker Sidsel Graff-Iversen ved Folkehelseinstituttet (FHI) berømmer Tromsøundersøkelsen for studien.

- Det er veldig bra at det gjøres forsøk av denne typen og i den størrelsesorden som de her har gjort. Det er verdifull forskning.

I løpet av de siste 50 årene har dødelighet som følge av hjerteinfarkt og hjertesykdommer gått kraftig ned, i følge FHIs nettsider. Studien til Lindekleiv og kollegaer viser at massescreening som metode ikke vil kunne bidra til å redusere antall dødsfall ytterligere.

Les også

Hvorfor synker dødeligheten av hjerteinfarkt? (FHIs nettsider)

Kvinner har størst risiko for infarkt

Røykende kvinner dør som menn

Vi anbefaler