Professor Tore Vorren er gått bort

19.06.13 Sylvia Labugt

Det var med stor sorg Universitetet i Tromsø mottok budskapet om at professor Tore O. Vorren har gått bort etter en tids sykdom.

Vorren gikk var professor ved Institutt for geologi og har tidligere vært dekan ved UiT.  Søndag 16. juni gikk han bort etter lengre tids sykdom. Han ble 69 år gammel.

Meldingen om Tores død ble mottatt med stor sorg av hans kolleger. Tore var ansatt ved Universitetet i Tromsø i 40 år, siden 1979 som professor i marin geologi.

Han var en drivkraft innen nasjonal og internasjonal forskning, og utdanning i nordområdene. Han har kombinert forskning i internasjonal toppklasse med et sterkt fagpolitisk engasjement.  Som professor i maringeologi har han frembrakt resultater som har vakt internasjonal oppmerksomhet og utviklet ny kunnskap som i dag har blitt lærebokstoff. Han har hatt en rekke tunge fagpolitiske verv både ved Universitetet i Tromsø, nasjonalt og internasjonalt. Hans virke har også hatt stor geopolitisk og næringspolitisk betydning.

Tore har blant annet vært instituttleder ved daværende Institutt for biologi og geologi og Avdeling for geologi, dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, prorektor ved Universitet i Tromsø, medlem av universitetsstyret og styreleder ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Tore ble i 2005 tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for å ha utmerket seg innen polarforskning. I 2011 fikk han Brøggerprisen, en hederspris fra Norsk Geologisk Forening. Juryen begrunnet tildelingen med blant annet at "Tore Vorren har i flere tiår vært en ledende forsker innen marin geologi og har kombinert forskning i internasjonal toppklasse med et sterkt forskningspolitisk engasjement".

Tore bisettes fra Elverhøy kirke i Tromsø tirsdag 25. juni kl. 12.00.

Institutt for geologi vil også holde en minnestund onsdag 26. juni kl. 13.00 i kantinen i Naturfagbygget. Alle som ønsker å delta er hjertelig velkomne.På Twitter   #norgesarktiske