Ståle Walderhaug disputerer ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

12.03.13 Sylvia Labugt
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Sivingeniør i telematikk Ståle Walderhaug vil onsdag 13. mars offentlig forsvare ph.d.-graden i realfag, studieretning informatikk

Doktorgradsprosjeket har tittelen "Model-Driven Software Development for Continuity of Care Information Systems – Toolchain design and evaluation".

Prosjektet presenterer resultatene fra utviklingen av en modell-drevet verktøykjede spesielt tilpasset utvikling av programvare for velferdstjenester. Verktøykjeden ble utviklet over en femårs periode med en serie evalueringer og oppdateringer. Arbeidet fulgte en "design science" metode med et sterkt fokus på relevans for sluttbruker. Som en del av evalueringen ble 25 gjenbrukbare programvare tjenester designet, utviklet og utprøvd i en kalenderapplikasjon for eldre/demente brukere i Trondheim.

Prøveforelesningen over emnet "Security Engineering - Managing security in the large" foregår kl. 10.00 og forsvaret av avhandlingen finner sted kl.13.00, alt i MH-bygget, Aud 5.

 

På Twitter   #norgesarktiske