Landskapsarkitekter skal utdannes i Tromsø

Hvordan bør ilandføringsanlegget fra Skrugard-feltet se ut? Hvordan kan den prege Finnmarks særegne kystlandskap? Spørsmål som dette vil de første studentene i arktisk landskapsarkitektur bryne seg på. Studiet starter til høsten.

Sojtaric, Maja
Publisert: 13.02.13 15:00 Oppdatert: 19.02.13 12:48

Landskapsarkitektene som fra høsten skal utdannes ved UiT skal ikke planlegge hager. De skal planlegge bysentrum, oljeplattformer, gruver, industri og havner i nord.

Er det sånt det bør se ut, det nye anlegget for ilandføring av olje og gass som Statoil planlegger på Veidnes i Nordkapp? Et spørsmål for den nyeste utdanninga innen landskapsarkitektur. Illustrasjon: Statoil

 

Med økende økonomiske interesser i nord, kommer også behovet for å tenke på utbygging på en ny og bedre måte. For hva vil skje med den urørte naturen på finnmarkskysten når ilandføringsanlegg for olje og gass begynner å dukke opp? Eller når klimaendringene forandrer landskapet?

– En landsdel i utvikling trenger folk som kan fokusere på estetisk samfunnsplanlegging. Man kan stille seg et retorisk spørsmål: Hvordan hadde Melkøya sett ut om det var landskapsarkitekter som hadde planlagt det, sier dekan på det kunstfaglige fakultetet Kjell Magne Mælen.

Stort behov

– For tre år siden ble det gjennomført en undersøkelse hvor man sjekket behovet for landskapsarkitekter i landsdelen. Undersøkelsen, som var finansiert av RDA-midler, viste at det var sterk etterspørsel fra næringsliv, industri og offentlige etater, sier Mælen.

Derfor gikk fakultetet og Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) i Oslo sammen om å tilby mastergradsutdanning i landskapsarkitektur i Tromsø. Utdanninga vil fokusere på utfordringer skapt av klimaendringer, geopolitiske krefter, økt industrialisering og migrasjon i de sirkumpolare områdene.

Tromsø Academy for Landscape and Territorial Studies vil være et internasjonalt studietilbud og undervisningsspråket er engelsk. De skal holde til i Mackbygget sammen med resten av det kunstfaglige fakultetet.

Eneste i sitt slag

Dette er den eneste utdanninga i sitt slag med en særskilt kompetanse på nordlige landskap.

– Studiet etableres for å styrke landskapsfagets posisjon i nord og for å utvikle nye bidrag til forståelse av kompleksiteten i landskap under press. Det vil vektlegge en bærekraftig formgivning og forvaltning av naturlandskap, byer, tettsteder, industriområder, økosystemer og infrastruktur i nordlige og arktiske områder, melder AHO i en pressemelding.

En pilotklasse i regi av AHO starter opp høsten 2013 og tar opp 20 studenter. Det første kullet uteksamineres fra Oslo. Fra neste år vil man trolig tilby en samlet grad fra UiT og AHO. Studiet vil ligge under det kunstfaglige fakultetet ved UiT, men vil også ha en tilknytning til de natur- og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene ved universitetet.

 

 

Sojtaric, Maja
Publisert: 13.02.13 15:00 Oppdatert: 19.02.13 12:48
Vi anbefaler