Første universitet i Norge som får isbrytende fartøy

08.10.12 Ingrid Leithe
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Regjeringen har bevilget penger til et isgående fartøy som Universitetet i Tromsø skal være hovedbruker av. Rektor er kjempestolt over at UiT sine studenter skal være med helt i fronten av havforskning.

Slik skal det isgående fartøyet se ut.

Det er Norsk Polarinstitutt som skal stå som eier av skipet, på vegne av Miljøverndepartementet, og Havforskningsinstituttet skal være ansvarlig for å drifte skipet.

- Dette vil styrke Norge sin ledende posisjon når det gjelder polarforskning, og UiT sine studenter skal være med helt i fronten av arbeidet, sier rektor Jarle Aarbakke.

Han sier også at det er en nasjonal glede ved å få dette skipet, fordi UiT skal samarbeide med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo (UiO), NTNU, Universitetets senteret på Svalbard (UNIS), og Meteorologisk Institutt.

Les mer om statsbudsjettet

Ned til 5000 meters dyp

– For Norge er dette en gledens dag og noe vi har ventet på lenge, sier Tore Nepstad, administrerende direktor ved Havforskningsinstituttet. Han sier det kommer til å gi en helt ny mulighet for å drive felles forskning og forvaltning av nordområdene.

Skipet skal være 100 meter langt, 20 meter bredt og skal ha en utholdenhet på ca. 65 døgn. Det er planlagt å ha 14 laboratorier ombord, 50 køyesenger og også helikopterbærer.

Ved hjelp av skipet kan man drive prøve- og datasamling ned til 5000 meters dyp. Man håper å starte toktvirksomhet i midten eller i slutten av 2015.

Fartøyet skal ha hjemmehavn i Tromsø, og UiT skal ha halvparten av bruken, mens Norsk Polarinstitutt skal ha 30 prosent og Havforskningsinstituttet 20 prosent.

– Riktig, viktig og betimelig

Jarle Aarbakke, Jan-Gunnar Winther og Tore Nepstad. Foto: Ingrid Leithe

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, sier at dette fartøyet vil gjøre at man kan drive havforskning på et fremragende nivå. 

– Økosystemet forandrer seg og arter kan forflytte seg. Dette fartøyet skal brukes til grunnforskning, allmennforsking og næringsforskning. Det er viktig, riktig og betimelig at vi får dette nå.

Edel Elvevoll, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, har tidligere sagt at det er store næringsinteresser knyttet til fiskeri, petroleum, bergarter, mineraler og skipsfart i nordlige farvann.

– Det nye isgående/isbrytende forskningsfartøyet vil styrke Norges posisjon som ledende nasjon når det gjelder kunnskapsoppbygging i disse områdene, ved i vesentlig grad bidra til å øke vår tilgang til de isdekte delene av Arktis og vår helårlige tilstedeværelse her.

Aarbakke er svært glad for at regjeringen følger opp nordområdepolitikken, og  var selv med på å legge inn forslag om å få et isgående fartøy da han var leder av ekspertutvalget i 2006.

På Twitter   #norgesarktiske