Forskningspris til Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er unik i verdenssammenheng, og er en utømmelig kilde til helseforskning. 25.juni fikk den omfattende befolkningsundersøkelsen forskningsprisen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 27.06.12 00:00 Oppdatert: 05.07.12 09:18

Prisvinnere ved Helsefak 2012
Prisvinnere ved Helsefak: Torgunn Wærås (t.v.) for imPuls, Magne Arve Flaten (stedfortreder for prisvinner Tove Dahl), og Inger Njølstad for Tromsøundersøkelsen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Tromsøundersøkelsen har helt siden 1974 bidratt vesentlig til forskningen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Data fra Tromsøundersøkelsen inngår i mer enn 420 publiserte artikler og over 65 doktoravhandlinger. Det er gjennomført seks befolkningsundersøkelser av voksen befolkning og en ungdomsundersøkelse, Fit Futures, sier prodekan forskning ved Det helsevitenskapelig fakultet, Anne Husebekk.

25.juni overrakte hun forskningsprisen til Tromsøundersøkelsen ved professor Inger Njølstad som er leder for den populære befolkningsstudien.

– Det er ikke bare forskerne som fortjener prisen. Jeg vil si takk til alle de tekniske og administrative ansatte som bistår oss. De er uunnværlige, kommenterer Njølstad.

Ungdommelig formidling

Raske fakta om Tromsøundersøkelsen:

- Startet i 1974 for å finne årsak til høy
dødelighet ved hjerte- og karsykdommer.

- Undersøkelsen er utvidet til også å omfatte
andre sykdomsgrupper.

- Undersøkelsen er lagt opp som gjentatte
helseundersøkelser av store deler av
befolkningen i Tromsø.

- 40051 personer har deltatt i minst en av
de seks undersøkelsene.

- 15157 har deltatt tre eller flere ganger
- Den sjette Tromsøundersøkelsen ble
avsluttet 2008.

- Det unike ved Tromsøundersøkelsen er at det
er mulig å studere utviklingen av risikofaktorer
for sykdommer blant de samme personene opp
til 6 ganger gjennom 34 år.

- Tromsøundersøkelse nr 7 er under planlegging.

Kilde: UiT, Institutt for samfunnsmedisin

Under den høytidelige prisutdelingen ved fakultetet ble formidlingsprisen gitt til formidlings- og rekrutteringsprosjektet imPuls. Prosjektet retter seg hovedsakelig mot ungdom, og omhandler hjerne, hjerte og rus – og da rus i vid forstand.

– imPuls har bidratt til å engasjere og mobilisere flere ulike fagmiljøer og utstillingen har også nådd ut til et bredt publikum. De fagmiljøene som har bidratt til utstillingen har på kreative måter formidlet sin viten til et bredt publikum, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen mener imPuls ikke bare bidrar til formidling av kunnskap, men vil også kunne være et viktig verktøy for framtidig rekruttering til studier og til forskning. 

– imPuls har bidratt til at mange har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle kunnskap og forskning til folk flest, og med et særlig fokus på kommende forskere i nord. imPuls har bidratt til å gjøre Universitetet i Tromsø og Det helsevitenskapelige fakultet mer synlig, begrunner dekan Arnfinn Sundsfjord.

Så langt har drøyt 1000 skoleelever vært innom utstillinga, som sto ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet i høst, og nå står i Medisin- og helsefagbygget og Farmasibygget ved fakultetet.

Raske fakta om imPuls

- Et formidlings- og rekrutteringsprosjekt i regi
av Det helsevitenskapelige fakultet i samarbeid
med Tromsø Museum – Universitetsmuseet og
Det kunstfaglige fakultet.

- Omfatter utstilling, nettsted, skoleopplegg og
arrangementer med populærvitenskapelig
formidling av kunnskap og forskning.

- Tema er hjernen, hjertet og rus  i vid forstand.
Her formidles kunnskap blant annet om hjernen, hjertet,
belønningssystemet, musikk, trening, spill,
forelskelse og sex, tobakk, alkohol, narkotika,
lege- og rusmidler.

- Utstillinga som nå står ved Helsefak,
er semipermanent (midlertidig på ubestemt tid),
og skal minimum stå til 2014.
Les mer: https://uit.no/impuls

Prosjekteder og initiativtaker for imPuls, Torgunn Wærås, er takknemlig for prisen både på egne vegne og på vegne av de mange som har bidratt så langt - mer enn 60 personer, inkludert om lag 30 forskere.

– Det har vært – og er fortsatt – veldig spennende å jobbe med imPuls. Selv om vi har holdt på en stund med prosjektet nå, er det på mange måter nå det begynner for fullt. Vi skal utvide skoleopplegget med laboratorietilbud i farmasi og medisinsk biologi og tilby verksted med fokus på kropp og kunst. Vi skal også ha flere arrangementer med populærvitenskapelig formidling, blant annet en åpen dag med fokus på idrett og trening i september, forteller Wærås.

Les også: Dopamin til folket

Engasjement ga pris

Det helsevitenskapelige fakultet gir også årlig ut en utdanningspris, og i år gikk prisen til  førsteamanuensis Tove Dahl ved Institutt for psykologi. 


Prodekan utdanning, Nanna Hauksdottir, forteller at Dahl alltid har full fokus på kvalitet i utdanning.

Prisvinner Tove Dahl.
Foto: Gunnar Graff

– Hun holder jevnlige kvalitetssikringsmøter med studentene og utvikler sin egen arbeidsform kontinuerlig for bedre å kunne bidra til studentenes læringsprosess. Hun tar aktiv del i planlegging av nye studieprogrammer så vel som i utvikling og evaluering av eksisterende programmer.

Juryen var ekstra begeistret for at Tove Dahl årlig har arrangement der nåværende og tidligere masterstudenter, ansatte og inviterte gjester kan møtes på en arena som favner faglig og sosialt innhold.

– Tove Dahl er opptatt av samarbeid med andre og bruker sitt nettverk i aktuell forskning og kontakt med praksisfeltet aktivt i undervisningen. Hun utfordrer studentene ikke bare faglig, men også til å ta en aktiv del i utviklingen av studieprogrammet.

Tove Dahl kunne ikke selv være tilstede under prisutdelingen.

Hver av de tre prisene som ble delt ut, er på 30 000 kroner, et diplom og gave – i år en glasskål formet som en pokal fra Glasshytta Blåst.

Les om Dahls forskningsprosjekt: Hva gjør en ferie i Nord-Norge med deg som menneske?

Raske fakta om Tove Dahl
- Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved Helsefak, UiT.
- Koordinator for masterstudiet i psykologi.
- Blant hennes forskningsinteresser er kognitive og situasjonsbetingede perspektiver på læring, språkforståelse, læring og språk, fredsstudier, læring i ikke-formelle omgivelser, liv og søvn i nord og turistopplevelser.
Forskningsprosjekter:
- Opplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no)
- The Concordia Language Villages Experience (www.ConcordiaLanguageVillges.org)
- The Sleeping Patterns of Larks and Owls in the High North
 
 
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 27.06.12 00:00 Oppdatert: 05.07.12 09:18
Vi anbefaler