Stipendiat- organisasjonene får leder fra UiT

14.05.12

Melania Borit, doktorgradsstudent ved Universitetet i Tromsø, er blitt valgt til president for Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Hun er også leder i den lokale interesseorganisasjonen for doktorgradsstudenter TODOS (Tromsø Doctoral Students), som ble startet i 2011.

SiN er en sammenslutning av ni interesseorganisasjoner for doktorgradsstudenter og post doc’ere, fra utdanningsinstitusjoner i hele Norge. De ønsker å skape et nettverk og legge til rette for økt informasjonsutveksling, og for å gjøre det mulig for doktorgradsstudenter å snakke med én stemme i forbindelse med politiske beslutninger om utdanning og forskning.

Vil øke synligheten

– Jeg synes det er viktig at en fra UiT innehar ledervervet i SiN. Dette er vår sjanse til å profilere Universitetet som noe mer enn bare “verdens nordligste”. Nå får vi vist at vi også er viktige når det gjelder utvikling av policy, smiler Borit.

Melania Borit sammen med resten av styret i SiN. Fra venstre: Konstantinos Antypas (UiT), Juliene Bourrelle (NTNU), Heidi Nygård (UMB), Melania Borit (UiT) og Ricardo Rosado (NVH).

Hun ønsker å øke visibiliteten til SiN, og dermed også gjennomslagskraften.

– For å ha en viktig stemme, må du også bli sett utenfor din egen organisasjon, mener hun og påpeker at dette ikke er noen enkvinnesjobb.

– Dette er noe vi alle jobber med sammen. Jeg bare leder det organisatoriske, påpeker hun beskjedent.

Ga tilskudd

Curt Rice, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, er begeistret for utnevnelsen.

– Dette gir oss en mulighet til å bidra nasjonalt til økt samarbeid mellom stipendiater og resten av organisasjonen. Samtidig gir det oss en anledning til å påvirke det nasjonale arbeidet med de gde tankene som våre stipendiater her ved UiT har, sier han.

Sammen med rektor Jarle Aarbakke har Rice gitt SiN et tilskudd på 10.000 kr på vegne av UiT, med håp om at andre utdanningsinstitusjoner gjør det samme.

– UiT har god erfaring med TODOS og ønsker å bidra til at andre universiteter og høgskoler blir oppfordret til å satse på et parallelt samarbeid på deres institusjoner. Og når den nasjonale organisasjonen har et meget begrenset budsjett, så ønsker vi å oppmuntre dem litt med dette, smiler han.

Den nybakte SiN-lederen er også veldig fornøyd med tilskuddet, da organisasjonen ikke blir finansiert av noen utenforstående.

– Vårt budsjett består av medlemsavgiften på 2.000 kr fra hver av de lokale organisasjonene, så altså totalt 18.000 kr, så dette var noe alle ble veldig glade for, smiler hun.

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content