Får 6 millioner euro for å utvikle nyfødtvaksine

Jubelen står i taket hos forskere i Tromsø. De har akkurat fått innvilget 6 millioner euro til å utvikle en vaksine som kan spare livene til mange nyfødte

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 26.04.12 00:00 Oppdatert: 23.01.19 12:57

Professorene Bjørn Skogen og Anne Husebekk ved 
Universitetet i Tromsø gleder seg til å utvikle en vaksine som kan redde livet til nyfødte barn. Tilsvarende vaksine finnes ikke i dag.
 Foto: Elisabeth Øvreberg
 

Det er snakk om mange penger – og mange sparte liv.

Derfor er det kanskje ikke så rart at Bjørn Skogen, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, er oppspilt.

– Det hagler ikke med slike bevilgninger til norske forskningsprosjekt, så det å få en slik sum er stort i norsk målestokk, smiler Skogen som nylig fikk beskjed fra European Commision om at hans inkubatorfirma, Prophylix Pharma AS, som springer ut av et forskningssamarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord Norge, Universitetet i Tromsø og Oslo universitetssykehus, får pengestøtte til å utvikle en vaksine som redder liv til nyfødte.

Les også: Vaksine får enerett i Europa

Forhindre blødning hos nyfødte

Forskningsgruppen til Skogen skal dermed utvikle en vaksine som kan forebygge en alvorlig tilstand med blødningstendens hos foster og nyfødte – en tilstand kalt føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni, forkortet FNAIT.

FNAIT forekommer i 1:1200 svangerskap. Konsekvensene kan i verste fall føre til varig hjerneskade eller død for nyfødte, for dersom mor mangler et bestemt antigen på overflaten av sine blodplater, og fosteret har arvet denne komponenten fra sin far, vil moren kunne utvikle antistoffer mot fosterets blodplater. Antistoffene trenger seg inn i fosteret blodbane og skader fosteret. Omtrent to prosent av befolkningen mangler den aktuelle komponenten på sine blodplater.

Må skaffe 2000 liter plasma

Skogen forteller at nå som de har fått pengene, så begynner den virkelig omfattende jobben. Forskerne ved Universitetet i Tromsø trenger 2000 liter plasma fra kvinner.

– Den første store oppgaven som må løses er å få kvinner som har født barn med FNAIT, og har antistoffer mot blodplater i sitt blod, til å gi plasma. Fra dette plasmaet skal det aktive virkestoffet utvinnes. Det trengs 2000 liter plasma for å produsere legemidlet.

Her er det altså snakk om 500 kvinner som kan donere 4 liter plasma hver.

– I Norge har vi cirka 300 kvinner som har født barn med FNAIT, og som har slike antistoffer i sitt plasma. Vi må derfor også engasjere kvinner fra utlandet for å få nok plasma til prosjektet, påpeker Skogen.

Anbefaler ny screening av gravide

Rask fakta om FNAIT

Cirka 10% av barn som fødes med FNAIT
får varige skader av et eller annet slag.
I Norge utgjør dette 8-10 barn per år.
I Europa regner en med at omtrent 4000
barn årlig fødes med FNAIT. Av disse dør
cirka 200, mens omtrent 500 får livsvarige
skader.
For å forebygge tilstanden FNAIT
må kvinner i risikogruppen behandles ved
hvert svangerskap – enten svangerskapet
avsluttes med fødsel eller abort.
 
Kilde: UiT/UNN

5 årsprosjekt

Han regner med å bruke to år på plasmainnsamling, ett år på utprøving og ett til to år på å teste vaksinen på kvinner.

– Vi gjennomførte en stor intervensjonsstudie i tidsrommet 1998-2004, og den viste at det er mulig å forebygge denne sykdommen gjennom vaksinasjon. I dyreeksperimentelle studier har det blitt vist at medikamentet har den ønskede effekt.

Veldig glad

Anne Husebekk, prodekan forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, er med i forskningsgruppa til Skogen. Hun har i flere tiår forsket på FNAIT, samt at hun har engasjert seg sterkt i å få innført en ny screening av gravide for å oppdage risiko for FNAIT. Da vil tilstanden kunne forebygges.

– På en skala fra en til ti, hvor glad blir man som forsker når man får innvilget slike summer til forskningsprosjektet sitt?

– Helt klart en tier! Å få muligheten til å redde livet til nyfødte er det mest betydningsfulle man kan gjøre, stråler hun.

Prophylix Pharma AS

Et nystartet Tromsø-basert inkubator-selskap som har som målsetting å utvikle et medikament som kan forebygge en sjelden tilstand med blødningstendens hos fostere og nyfødte – kalt FNAIT. Selskapet springer ut av et forsknings-samarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord Norge, Universitetet i Tromsø og Oslo Universitetssykehus.

Firmaet har tatt initiativ til å etablere et europeisk konsortium av flere fagmiljøer med interesse for, og forskningskompetanse angående FNAIT, for å kunne videreføre prosjektet. Konsortiet har søkt om støtte til prosjektet fra EU, og i april 2012 kom meldingen om at EU vil gi slik støtte.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av Forny 2020 - Norges Forskningsråd, Norinnova Technology Transfer og Innovasjon Norge.

 

Vi anbefaler