Doktorgrad fikk pris for sin hepatittforskning

Magnhild Gangsøy Kristiansen mottok nylig pris for sin forskning på dødelighet ved hepatitt C virus.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 12.04.12 00:00 Oppdatert: 16.04.12 09:17

Avdelingsoverlege Magnhild Gangsøy Kristiansen.
Foto: Linn Braseth
 

I sin doktorgrad har Magnhild Gangsøy Kristiansen blant annet sett på dødeligheten til pasienter med hepatitt C virus (HCV). Hun har identifisert og kartlagt HCV-pasienter i tidsrommet 1990-2000 med oppfølging av totalt 1.010 pasientene i tidsrommet 2000-2006. Av disse var 687 menn og 323 kvinner. Alle var fra Nord-Norge.

– Hepatitt C virus smitter hovedsakelig via stoffmisbruk og gir svært lite symptomer på smittetidspunktet. Etter smitte blir cirka 80 prosent kroniske bærere av viruset, og det gir kronisk betennelse i leveren som kan resultere i leversvikt etter mange års sykdom, sier Magnhild Gangsøy Kristiansen om sin prisbelønte doktorgrad ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Hun er førstseamanuensis ved UiT og avdelingsoverlege ved GastoMedisinsk avdeling ved Medisinsk klinikk på Nordlandssykehust Bodø.

Økt dødelighet blant unge

Forskningen hennes viser at HCV-pasienter har en overdødelighet på 6,6 ganger sammenlignet med generell befolkning av samme alder og kjønn.

– Unge hepatitt C positive personer har overdødelighet knyttet til rusrelatert levesett. Leverrelatert død øker hos de over 45 til 50 år. Derfor er det viktig at disse pasientene blir sett tidlig, argumenterer hun.

Gangsøy Kristiansen forteller at median alder ved død i studien var 42 år.

– Tidlig identifisering av hepatitt C-pasienter kan gi mulighet til å vurdere behandling for hepatitt C-infeksjon, noe som er gunstig for å bremse utviklingen av leversvikt.

Helge Bells pris

Hepatittforskningen har nylig gitt stipendiaten den anerkjente Helge Bells pris for god hepatologisk forskning. Premien er på 25.000 kroner.

– Hepatitt C virus ble først mulig å diagnostisere i 1989 og det forelå ingen informasjon om hvorvidt vi hadde denne sykdommen blant den nordnorske befolkning, hvem som eventuelt var smittet og hvilket sykdomsforløp sykdommen hadde, sier Gangsøy Kristiansen. 

Internasjonal forskning påviste at HCV smittet via blodprodukter, og i utenlandske studier var blodoverføring den viktigste smittekilden.

– Det var med bakgrunn i dette av stor klinisk betydning å kartlegge smitteforholdene i befolkning i nord, utbredning og det kliniske bildet av denne virussykdommen. Dette ville ha stor betydning også for forebyggende tiltak som informasjon til publikum om smittefare og utredning med tanke på behandling og oppfølging, sier Gangsøy Kristiansen som har vært prosjektleder for det regionale hepatitt C prosjektet siden studiene startet i 1990.

  Fakta om Helge Bells pris

Helge Bell var grunnleggeren av hepatitt C-forskning i Norge fra 1990 og publiserte de første studier om hepatitt C-infeksjon i landet. Han var professor i medisin ved Aker sykehus, men døde plutselig bare 62 år gammel. Det ble opprettet en Helge Bells pris for god hepatologisk forskning i Norge. Prisen blir delt ut hvert år på Nasjonalt levermøte i Norge.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 12.04.12 00:00 Oppdatert: 16.04.12 09:17
Vi anbefaler