Trygg informasjon om alternativ behandling og kreft

12.03.12 Øvreberg, Elisabeth

NIFAB har i samarbeid med Kreftforeningen laget en nettside med kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling og kreft.

solveig_og_ola_mainnewsimage.jpg (Bredde: 560px)
Kreftforeningen støtter temasidene økonomisk og faglig.
– Det er et stort pluss at vi nå har tilgang til deres
kompetanse og viten om kreftpasienters behov og
erfaringer rundt alternativ behandling, sier Ola Lillenes.
Her sammen med prosjektansvarlig Solveig Johansson.
Foto: NIFAB

1. mars 2012 lanserte NIFAB (Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling ved UiT) temasider med forskningsbasert informasjon om effekt og sikkerhet ved utbredte alternative kreftbehandlinger.

– NIFAB får mange spørsmål fra kreftpasienter og deres pårørende om ulike kreftbehandlinger. Det samme har Kreftforeningen. De mange spørsmålene viser tydelig at det er et behov for informasjon som er nøytral, forskningsbasert og lett å forstå, forklarer Ola Lillenes som er redaktør www.nifab.no

Rettet mot kreftpasienter

Temasidene er laget i samarbeid med Kreftforeningen, som har bidratt med prosjektstøtte til sidene. Foreløpig inneholder sidene ni spesialartikler, men NIFAB arbeider med et trettitalls nye artikler som skal inn på nettsidene. Sidene retter seg i hovedsak mot kreftpasienter og pårørende.

– Mange av de som kontakter oss forteller at de har blitt anbefalt å prøve ulike behandlinger direkte av terapeutene, av personer som bruker behandlingene selv – eller de har funnet informasjon om behandlingen selv, sier Lillenes og legger til at det er svært mye forskjellig informasjon om alternativ behandling og kreft tilgjengelig, av svært ulik kvalitet.

– Fellestrekkene er ofte at den ikke er tuftet på vitenskapelige dokumentasjonsprinsipper, ikke forteller hva forskningen sier, eller hvilke forsiktighetsregler man bør ta om man vil bruke slik behandling.

Trykk her for å komme til temasiden

Etterlengtet samarbeid

Temasider om kreft er noe NIFAB har ønsket å få på plass lenge.

– En viktig årsak til at vi nå kan lansere nye sider, er at det de siste årene har vært arbeidet spesielt med å samle og vurdere forskning på alternativ behandling og kreft gjennom det internasjonale forskningssamarbeidet CAMCancer, hvor Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet er tungt faglig involvert. Resultatene av dette finner du på nettstedet www.cam-cancer.org.

Lillenes forteller at CAMCancer gir tilgang på den type informasjon NIFAB ønsker å bringe ut til sine lesere, og at de vil være en hovedkilde for de nye temasidene.

30-40 prosent benytter alternativ behandling

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretæri Kreftforeningen omtaler samarbeidet med NIFAB i foreningengs blogg:

– Vi vet at mange kreftpasienter er opptatt av alternativ behandling. Derfor er også Kreftforeningen opptatt av alternativ behandling. Forskning har vist at mellom 30-40 prosent av alle kreftpasienter på et eller annet tidspunkt benytter seg av alternativ behandling. Hva som ligger i begrepet alternativ behandling varierer fra soneterapi og akupunktur til ulike typer vitaminer, mineraler og andre former for kosttilskudd.

– Vi i Kreftforeningen er opptatt av at norske kreftpasienter skal få mest mulig korrekt informasjon om ulike behandlingstilbud. Derfor har vi støttet forskning på alternativ behandling for å se om noe kan ha en effekt. I tillegg samarbeider vi med Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB). På deres hjemmesider www.nifab.no er det mulig å finne nøytral og kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling.

 

Les hele blogginnlegget her

På Twitter   #norgesarktiske