Alternativ behandling – NOU’ens 10-års jubileum

10.11.09 Espen Nordahl

Presseinvitasjon fra Universitetet i Tromsø

Resultatet av Aarbakkeutvalgets arbeid markeres 12. november på Universitetet i Tromsø. 10-årsjubileum for NOU 1998/21 om alternativ medisin.

Pressen inviteres til jubileet:
Tid:       Torsdag 12. november kl. 12.00-16.00
Sted:     Tabletten, Farmasibygget

Dette er dagen for å se på hva som har skjedd siden alternativ behandling ble satt på kartet av NOU 1998/21 om alternativ medisin.
Se programmet.  

I førersetet i Europa
- Norge er i førersetet i Europa, sier direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø.  Mange saker som ble foreslått i NOU'en er realisert, som Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - ­NAFKAM, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling - NIFAB, revidert lov, fokus på brukere.

Aarbakkeutvalget med noen sentrale politikere samles for å diskutere aktuelle problemstillinger som: Hvordan klarte vi å realisere så mye? Vil Norge fortsette å være i førersetet? Hva har den politiske utviklingen betydd for pasientene og har klinikerne fått et bedre grunnlag for råd/terapivalg og hvem vinner den offentlige debatten?

Foredragholdere:

  • Universitetsrektor Jarle Aarbakke
  • Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten
  • Avdelingsdirektør i HOD Kjell Røynesdal
  • Allmennlege Stig Bruset
  • Leder i Norske naturterapeuters hovedorganisasjon Jon Petter Lindeland
  • NRK-journalist Lisa Strindberg

Kontaktperson:
Direktør Vinjar Fønnebø, NAFKAM, mobil 413 00 586, e-post: vinjar.fonnebo@uit.no

 

 


Program

12:00-12:05     Velkommen
Dirktør for NAFKAM Vinjar Fønnebø

12:05-12:25     Hvordan klarte man å bære staur?
Universitetsrektor Jarle Aarbakke

12:25-12:45     Hvorfor en NOU?

12:45-13:05     NOUs anbefalinger: Vil Norge fremdeles sitte i førersetet?
                        Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten

13:05-14:15     Lunch (VIP-kantina, Teorifagbygget)

14:15-14:35     Hvorfor ble så mye realisert?
                        Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal

14:35-14:55     Politikkutvikling etter Aarbakkeutvalet - grøftekøyring eller himmelstige?
                        Leder for NNH Jon Petter Lindeland              

14:55-15:15     Kaffepause

15:15-15:35     Har klinikere et bedre grunnlag for råd/terapivalg?
                       
Lege Stig Bruset

15:35-15:55     Den offentlige debatt - hvilken vei har den gått? Hvem "vinner"?
Journalist Lisa Strindberg

15:55-16:00     Avslutning
Vinjar Fønnebø

 

På Twitter   #norgesarktiske