Finn en ekspert på Finnmarksløpet 2017


Til journalister: Lurer du på noe om Finnmarksløpet, søvn, nedkjøling, motivasjon eller ekstreme forhold? I UiTs ekspertliste finner du flere forskere som kan svare.

 

Finn en ekspert på Finnmarksløpet: 

- Ekstremsport, fysisk belastning og motivasjon

- Hunder og kuldetorelanse

- Hundekjøring og historie

- Reiseliv og identitet

 

Ekstremsport, fysisk belastning og motivasjon: 

Fysisk og psykisk belastning:

Universitetslektor i idrett Sigurd Beldo, epost: sigurd.beldo@uit.no, mobil: 911 57 496

Beldo har selv kjørt Finnmarksløpet og syklet offroadfinnmark, sammenligning fysisk og psykisk belastning.

 

Førsteamanuensis idrett, Tor Oskar Thomassen, epost: tor.o.thomassen@uit.no, mobil: 408 71 277

Thomassen har forsket på fysisk belastning over tid for syklister som deltar på Offroad Finnmark. Han har sett på hjertefrekvensen til syklister under løpet. I tillegg har han sett nærmere på hvordan den fysiske formen er før og etter OF 700. Thomassen har også sett nærmere på motivasjon og prestasjoner hos OF syklister. Han har selv også syklet løpet flere ganger, både OF 700 og OF 300.

 

Arbeidsfysiologi:

Førsteamanuensis Svein Arne Pettersen, Idrettshøgskolen svein.arne.pettersen@uit.no, mobil: 932 29 644

Hans forskningsfelt er arbeidsfysiologi.

 

Hundekjøring som idrettslig prestasjon - motivasjon innen hundekjøring:

Førsteamanuensis idrett, Tor Oskar Thomassen, epost: tor.o.thomassen@uit.no, mobil: 408 71 277 og Førstelektor i idrett og friluftsliv Rune Waaler, epost: rune.waaler@uit.no mobil: 905 88 516

Thomassen og Waaler kan snakke om hva som motiverer hundekjørere til hundekjøring; om indre og ytre motivasjon for hundekjøring, lidenskap for hundekjøring og om ulike prestasjons – og mestringsmotiv for hundekjøring.

 

Følelser og motivasjon:
Psykologistipendiat Audun Hetland, epost: audun.hetland@uit.no, mobil: 930 41 612

 

Førsteamanuensis idrett, Tor Oskar Thomassen, epost: tor.o.thomassen@uit.no, mobil: 408 71 277

 

Søvnløshet blant hundekjørere:

Psykologiprofessor og søvnekspert Oddgeir Friborg, epost: oddgeir.friborg@uit.no, mobil: 959 20 068

 

Hunder og kuldetoleranse:

Hunder i polarekspedisjoner:

Førsteamanuensis Silje Solheim Karlsen, epost: silje.karlsen@uit.no Telefon: 784 50131

Medlem i forskningsgruppen Arctic Modernities, og skrev om hunder i polarekspedisjoner i sin PhD i 2011.

 

Frostskader:

Professor Emeritus James Mercer, epost: james.mercer@uit.no tlf. 776 44 869 mob. 906 78 842 

Nedkjøling av kroppen ved kaldt vær:

Professor i klinisk medisin Torkjel Tveita, epost: torkjel.tveita@uit.no eller torkjel.tveita@unn.no, tlf. 77 62 62 08

Torvind Næsheim, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin. Torvind.nasheim@uit.no, tel 913 84 826

 

Hundekjøring og historie:

Hundekjøringens historikk, Finnmarksløpet og om hundekjøring i nord:

Førstelektor i idrett og friluftsliv Rune Waaler, epost: rune.waaler@uit.no mobil: 905 88 516

Waaler kan snakke om historien til hundekjøring i Nord-Amerika, Europa, polarekspedisjoner og Norden. Samt Finnmarksløpets historie og hundekjøring i nord. Waaler er fagansvarlig på UiT for emnet hundekjøring. Waaler har også kunnskaper om hundekjøring som fenomen i tiden – som modernitetsfenomen, sportifisering i hundekjøring, hundekjørersteder i Norge, størrelse på kennel, antall treningstimer, kostnader med hundekjøring.

Han har gått Norge på langs på ski og krysset Svalbard på ski med polarhund. Han har også vært hundekjører for Monica Kristensens første sydpolekspedisjon.

 

Hundekjøring som fenomen: 

Brynhild Granås, førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, epost: brynhild.granas@uit.no, tlf: 784 50163

Granås forsker på hva gjør egentlig en historisk ny praksis som hundekjøring i Norge? Hva blir hundekjøring i en norsk sammenheng? Hva betyr hundekjøring for identiteten vår som nordmenn og for forholdet vårt til natur? Hvordan endrer hundekjøring Finnmark? Hvorfor er det stadig flere kvinner som begynner å kjøre hund og hvorfor gjør de det såpass bra i løpene?

  

Idrettshistorie og idrettsliv i etniske grenseområder:

Førsteamanuensis i historie Helge Chr. Pedersen,  epost: helge.c.pedersen@uit.no Tlf: 784 50426

Hans avhandling hadde tittel: Idrettsliv i etniske grenseområder. 

 

Hunden som kunstnerisk musikkuttrykk - bjeffjoik:

Førsteamanuensis ved Musikkonservatoriet Andreas Fliflet, epost: andreas.fliflet@uit.no, mobil: 906 67 889 

Har over en del år arbeidet med utradisjonelle musikkuttrykk med basis i folkemusikk og i denne sammenheng joik. Han har en komposisjon som heter “Mira” – eller en “bjeffjoik”.

 

Reiseliv og identitet:

Opplevelser i nord – reiseliv, naturopplevelser – mennesker og natur:

Professor i psykologi Tove I. Dahl, epost: tove.dahl@uit.no, tlf. 77 64 54 56, mobil: 928 42 991

 

Turisme, marked, eventmanagement:

Professor Nina Prebensen ved Handelshøgskolen UiT, epost: nina.prebensen@uit.no, tlf. 77 64 67 66, mobil: 913 42 515

Prebensen er medeier i selskapet som driver Finnmarksløpet, og har sittet i styret i 7 år. Hun har utviklet strategiplan for aksjeselskapet.

Hun har forsket på verdiskapning i nettverk og eventer, samt investeringer i eventer. Prebensen er aktuell med en ny bok om eventer, der blant annet Finnmarksløpet er forsket på.

 

Reiseliv:

Universitetslektor Kari Jæger, epost: kari.jager@uit.no, mobil: 916 35 265

Hennes forskningsfelt er sledehundløp og turismeutvikling forankret i lokal natur og kultur, med frivillige som kunnskapsbyggere og verdiskapere.

I 2017 vil Jæger være en av rennlederne for løpet. 30 av studentene som hun underviser i emnet Event Management, skal ha Finnmarksløpet som case i kurset, ved å jobbe som frivillig på sjekkpunkt Karasjok. Hun og Trine Kvidal-Røvik er ansvarlig for forskningen knyttet til turismeutvikling rundt Finnmarksløpet og Iditarod. Brynhild Granås er også en av forskerne i dette prosjektet. Prosjektet er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt, Winter, i regi av UiT Norges arktiske universitet.  

 

Kulturell identitet, makt og  medierepresentasjoner:


Førsteamanuensis Trine Røvik-Kvidal ved institutt for reiseliv og nordlige studier, epost: trine.kvidal@uit.no, mobil: 97985624

Hun forsker på hvordan Finnmarksløpet framstilles i media, og betydningen løpet har for kulturell identitet.

 

Leter du etter en annen ekspert? Sjekk i UiTs ekspertliste på nett, sortert etter tema.

Dersom du trenger hjelp til å finne andre eksperter, kan du ta kontakt med enten Inger Elin Utsi e:post: inger.e.utsi@uit.no, mobil: 907 90 626 eller Randi Solhaug epost: randi.solhaug@uit.no, mobil: 905 70 957

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content