Hvor har du det fra?


Hvordan finne fram i jungelen av informasjon, og hvordan lære å være kritisk til det man leser? Det gir et nytt kurs fra UB, som lanseres i dag, svaret på.

Det første du bør spørre deg selv om når du begynner å lese en tekst, er: hvilken type kilde er dette? Prøver den å påvirke meg, eller er den objektiv? Er informasjonen relevant? Hvor har jeg funnet den? Hva med denne artikkelen, som du nå skal i gang med å lese? Kan du egentlig stole på at det som står i den er sant? Og hvordan skal du finne det ut?

Helene N. Andreassen (t.v.), Mark Stenersen og Mariann Løkse håper kurset kan være nyttig for mange. Foto: Karine Nigar Aarskog
Helene N. Andreassen (t.v.), Mark Stenersen og Mariann Løkse håper kurset kan være nyttig for mange. Foto: Karine Nigar Aarskog

– Informasjonsmengden i dag er så stor at man trenger input på hvordan man kan forvalte den. Internett gjør det enklere å finne informasjon, men også mer komplisert. Gjennom kurset lærer man kildekritikk, hvordan forholde seg til informasjon og reflektere over hvorfor man gjør det man gjør, sier Mariann Løkse, som er fagansvarlig for kunst og litteratur ved Universitetsbiblioteket (UB).

Hun er en av seks ansatte ved UB som står bak det nye kurset iKomp, som alle kan ta gratis på nettet. Kurset er bygget på MOOC-plattformen edX, et fleksibelt design som gjør at man fritt kan bevege seg mellom modulene. Ved hjelp av tekst, videoer, aktiviteter og tester, skal de som tar kurset bli mer bevisst på hvordan de bruker informasjon og hvordan de lærer. Hensikten er å øke studentenes læringsutbytte. Hovedmålgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, men kurset er åpent for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kildebruk. Det eneste man må gjøre er å registrere seg og sette i gang.

Ingen pekefinger
«iKomp er en forkortelse for informasjonskompetanse. Informasjonskompetanse handler helt kort om å vite når du har behov for informasjon, hvor du finner den informasjonen som er relevant for deg, og hvordan du skal bruke denne informasjonen. Det dreier seg om å være bevisst hvordan du bruker ulike kilder til ulike formål, og det dreier seg ikke minst om å utvikle et kritisk forhold til den informasjonen du omgir deg med», står det i kursbeskrivelsen.

– Vi ønsker ikke å heve en formanende pekefinger, men heller prøve å formulere hvorfor det er så viktig å bruke kilder riktig og hvordan man kan vurdere om kildene holder høy nok kvalitet, sier Helene N. Andreassen, som er fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk ved UB.

– Det er også viktig å skille mellom akademiske tekster, og det som står på Wikipedia og i blogger. Mange studenter bruker like gjerne en blogg som en forskningsartikkel i litteraturlista si, og det er viktig at de skjønner hvor forskjellige disse kildene er. Som regel har ikke en blogg den dybden som kreves, supplerer Løkse.

Stor overgang
Selv om det er åpent for alle, henvender kurset seg i første omgang til førsteårsstudentene.

– For mange er overgangen fra videregående skole til universitetet stor. Når de kommer hit, blir de bedt om å bruke vitenskapelige kilder, men de vet ikke alltid hvor de skal søke etter dem. Man må for eksempel vite hva som skjer når man bruker Google og være kritisk til de treffene man får der, sier Andreassen.

iKomp gir også gode råd om hvordan man bør planlegge studiene, hvordan man kan forstå det man leser og hvordan man får et bevisst forhold til hva man skal lære. Mariann Løkse mener det er mange årsaker til at et slikt kurs er veldig relevant.

– I dag er det mange som studerer, med ulike bakgrunner, nasjonaliteter og alder, og mange har vært borte fra studier og arbeidsliv lenge og verden har forandret seg mye. Derfor er det viktig med en innføring i informasjonskompetanse, for dette er en ferdighet som er nødvendig i studiene, sier Løkse.

Brukervennlig
Måten kurset er bygget opp på, gjør det også til et godt oppslagsverk, blant annet på grunn av en oversiktlig innholdsfortegnelse. Sidene er brukervennlige og har en enkel grafisk profil, noe som er helt bevisst, ifølge grafisk designer Mark Stenersen.

– Det er viktig at det ikke er så mye som forstyrrer. Innholdet er det viktigste, men det er også viktig å vite hvor du er og hvor du skal i slike nettkurs, sier Stenersen.

Han har også laget en referansegenerator, som viser hvordan man skal sette inn referanser i en referanseliste. Denne kan også lastes ned som en web-app.

Kurset har ingen start- eller sluttdato, men kan tas over så lang tid som man selv ønsker. Ved fullført kurs, kan man gå opp til en multiple choice-eksamen, der man får et kursbevis hvis man består. Og skulle man ikke bestå, kan man prøve igjen så mange ganger man vil. Kurset er allerede testet på en gruppe studenter, og responsen er god, sier Andreassen.

Ønsker tilbakemelding
– Vi håper alle som tar kurset i framtida også bruker evalueringsskjemaet og gir oss tilbakemelding. Det er veldig verdifullt for oss, for vi er avhengig av tilbakemelding for å gjøre kurset så brukervennlig som mulig, både teknisk og innholdsmessig, sier hun.

iKomp blir allerede nå brukt som arbeidskrav på ett fakultet, og de som står bak iKomp håper og tror at flere etter hvert vil ta det tverrfaglige kurset i bruk.

– Dette er ikke noe man bruker fem timer på, og så er man utlært. Denne kompetansen skal erverves i løpet av studietida og gi en akademisk dannelse, avslutter Løkse.

På Twitter   #norgesarktiske