Vi gleder oss til å ta imot nye studenter!

Følg JurFak på Facebook og Instagram for tips og triks for nye studenter!

 

En ansamling på studenter på vei opp en trapp.
Nye studenter på vei mot aud 3 på sin første studiedag Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 11.08.22 09:15 Oppdatert: 10.08.22 16:22
Lov og rett Studentliv / Studier

Neste uke braker det løs for et nytt kull 1. avdelingsstudenter ved det juridiske fakultet;

  • mandag, 15. august kl. 12.00 blir det felles åpningsarrangement ved Labyrinten, UiT i Breivika
  • tirsdag, 16. august kl. 12.15 er det velkomstmøte for studenter ved 1. avdeling i rettsvitenskap i auditorium 3 i Teorifagbygg hus 6
  • onsdag, 17. august kl. 12.15 er det obligatorisk orienteringsmøte i auditorium 3 i Teorifagbygg hus 6.

For mer informasjon sjekk epost fra fakultetet samt UiT.no/nystudent under rettsvitenskap.

Følg fakultetets facebook- og instagramprofiler for info, tips og triks for nye studenter ved masterprogrammet i rettsvitenskap. 


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt