Nye retningslinjer for utnevning av æresdoktorer

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet har justert retningslinjene for hva som skal til for å bli utnevnt som æresdoktor ved universitetet.

Campus Tromsø
Campus Tromsø Foto: Jonatan Ottesen/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 17.06.22 13:21 Oppdatert: 17.06.22 13:24
Om UiT

På grunn av den russiske invasjonen av Ukraina ble universitetsstyret ved UiT tidligere i år enig om å frata den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov æresdoktortittelen han fikk i 2011.

Det ble samtidig vedtatt at retningslinjene for utnevning av æresdoktorer skulle justeres, for å redusere sannsynligheten for at man havner i samme situasjon igjen.

Forslag til justerte retningslinjer var første gang oppe i styremøte 13. mai, og der ble det vedtatt at rektor Dag Rune Olsen skulle komme tilbake med et nytt forslag basert på diskusjonen i møtet, samt skriftlige innspill fra to av styrets medlemmer.

Saken er tidligere omtalt i Khrono.

Endelig forslag til justerte retningslinjer ble lagt frem for styret 17. juni 2022 og det ble enstemmig vedtatt.

Her finner du saksfremlegget og forslaget til endringer (S21/22).


Kortnytt fra
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver