Ny bok om urfolk og politikk

UiT-forsker er medforfatter i en ny bok om urfolk og politikk.

Nina Sivertsen
Nina Sivertsen Foto: Privat
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.05.22 12:45 Oppdatert: 19.05.22 12:47
Urfolk

Nina Sivertsen, sjøsamisk akademiker og forsker og førsteamanuenisis ved samisk sykepleierutdanning i Kautokeino og Flinders University, Adelaide, Australia, har nylig publisert boken “DECOLONIZING FUTURES: COLLABORATIONS FOR NEW INDIGENOUS HORIZONS” i lag med 22 andre urfolks-forskere fra hele verden.

Boken finner sin opprinnelse i den internasjonale konferansen om politikken mot urfolk i Ainu Mosir (International Conference on the Policy Towards Indigenous Peoples), arrangert av Senter for minoritets- og miljøpolitiske studier (Centre for Minority and Environmental Policy Studies) og Menoko Mosimosi (Ainu Women's Association) i desember 2017, tiårsjubileet for FN Erklæring om urfolks rettigheter (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)).

I løpet av sytten kapitler samler forfatterne av dette bindet lokalkunnskaper for å forestille seg urfolks fremtider i post-UNDRIP-tiden.

Deres evaluering av UNDRIP er ikke begrenset til erklæringen som ble formulert innenfor statlige rettssystemer eller folkerett – de vurderer det også ut fra bredere urfolks- og dekoloniserte perspektiver.

Boken oppfordrer til flerstemmighet og spør hva det virkelig vil si å være urfolk i post-UNDRIP-tiden fra perspektivene til forskning, kunst og aktivisme. Boken inneholder både akademiske og kunstneriske bidrag, og bygger veier mot å avkolonisere urfolks fremtider gjennom flervokale uttrykk.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver