Søknadsresultat: UiT Internal call for innovation projects

UiT kunngjorde høsten 2021 andre utlysning av innovasjonsprosjekter der forskningsgrupper ved UiT kunne søke om innovasjonsstillinger innen gitte kriterier. Målet med dette er å skaffe ressurser i en kritisk fase av innovasjonsprosesser og å bygge bro mellom grunnleggende forskning og kommersialisering av resultater. Denne utlysningen var basert på innlevert DOFI (Disclosure of invention), men var uten begrensning til fagområde.

Søknadsresultatet for utlysningen av innovasjonsstillinger for 2021 er klart
Søknadsresultatet for utlysningen av innovasjonsstillinger for 2021 er klart Foto: Mostphotos.com
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 29.04.22 08:30 Oppdatert: 29.04.22 13:34
Om UiT

Det kom inn 6 søknader til søknadsfristen for utlysningen 8.desember 2021. Disse fordelte seg med to søknader fra Helsefak, to søknader fra NT-fak, én søknad fra BFE-fak og én søknad fra IVT-fak. Søknadene har blitt evaluert av to fageksperter hver med både fag- og innovasjonskompetanse, og er blitt vurdert basert på Forskningsrådets evalueringskriterier for kommersialiseringsprosjekter. De er deretter behandlet i Strategisk utvalg for innovasjon (SUI) ved UiT der utlysningsteksten, vurderingskriteriene, kravene til søknaden og den faglige vurderingen fra ekspertene ligger til grunn for vedtaket.

Følgende prosjekter er innstilt med tildeling på NOK 1 050 000 per år i to år. Fakultetene bidrar inn i prosjektene med minimum NOK 160 000 i driftsmidler per år.

Fakultet Prosjekttittel
NT-fak Development of kinase inhibitors targeting drug resistant acute myeloid leukaemia (AML)
Helsefak A novel AI-product for advancing tumor imaging with positron emission tomography

Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon