Utfordrer og beveger med dans

Hva skjer når profesjonelle dansere inntar et helt vanlig norsk sykehjem?

To dansere
Dansere fra The Happy End-project skaper sammen med de eldre. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.04.22 10:53 Oppdatert: 08.04.22 11:00
Bærekraft Helse og velferd


Forskere ved UiT har i flere år hatt et samarbeid med Harstad kommune og de ansatte ved Bergsodden livsgledehjem for å forske på hvordan man kan finne nye måter å leve med demens.

Vinteren 2021 inviterte UiT profesjonelle dansere fra The Happy End Project til å hospitere i et par uker ved Bergsodden livsgledehjem i Harstad. Prosjektet kommer fra Danmark og består av profesjonelle dansere som sammen med beboere forsøker å skape noe sammen.

The Happy End har turnert rundt på sykehjem i hele Norden siden 2015.

– Ofte tenker man at personer med demens ikke kan være skapende eller nytenkende, men det vi ser er at flere av de leder an, de deltar i humoren, de er på, de følger med. De reiser seg opp, selv om de kanskje vanligvis sitter i en rullestol fordi at kunsten og musikken taler til de på en måte som gjør at de blir aktive medborgere, og det er akkurat dette vi er nysgjerrige på, hvordan kan vi skape et bedre liv for personer med demens på sykehjem, sier Rikke Gürgens Gjærum.

Hun har tidligere vært professor ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved UiT i Harstad og er nå viserektor ved UiT.

Initiativet med å hente inn danserne er knyttet til forskergruppen Artful Dementia Research Lab ved UiT.

Forskergruppen har tidligere jobbet med teater, musikk, billedkunst og nå også dans.

– Gjennom denne forskningen er vi ute etter å undersøke hvordan kunst kan bidra til livskvalitet, til tilhørighet, til samhold, til en opplevelse av gode øyeblikk, også etter at du har fått en demensdiagnose, og du kanskje er så syk at du bor på et sykehjem, sier Gjærum.

Erfaringen fra hospiteringen på Bergsodden er at danserne var gode på å opprette blikkontakt, de turte å berøre og bevege, de var i stand til å skape et trygt rom og de skapte en relasjon der alle var likeverdige partnere.


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for vernepleie
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler