Nominasjon for Fridtjof Nansens belønning for 2022

Nansenfondet og de dermed forbundne fond ønsker forslag til:
- Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap og

- Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen både humaniora og samfunnsfag og realfag og medisin

Fristen for å sende inn forslag er 10. februar.

Nominasjon for Fridtjof Nansens belønning for 2022
Nominasjon for Fridtjof Nansens belønning for 2022 Foto: Ukjent
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
Publisert: 11.01.22 09:05 Oppdatert: 11.01.22 11:05
Om UiT

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning skal i 2022 deles ut innen humaniora og samfunnsvitenskap. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid. Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler. Belønningen består av 300 000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er todelt; én i humaniora og samfunnsvitenskap og én i realfag og medisin. Hver av belønningene er på 75 000 kroner og ett diplom. Belønningen tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år pr 3. mai 2022 som er dagen belønningene deles ut. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Forslag med en kort begrunnelse (inntil 2 sider A4) samt kortfattet CV og publikasjonsliste sendes til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad@dnva.no

Alle belønninger deles ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai på Grand Hotel.

LES MER: https://nansenfondet.no/

https://dnva.no/detskjer/2020/10/fridtjof-nansens-belonning-fremragende-forskning


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon